Partnerzy KSOW

Stowarzyszenie Korona Północnego Krakowa

Forma prawna:
Lokalna Grupa Działania

NIP:
5130112680

REGON:
120264513

Adres siedziby:
małopolskie
ul. Włodzimierza Szomańskiego 1,
32-091 Zagórzyce Dworskie

Numer telefonu: 12 346 43 12; 664 067 821
Strona WWW: www.koronakrakowa.pl
Adres e-mail: info@koronakrakowa.pl

Zasięg terytorialny:
regionalny

Priorytety PROW:

VI . Zrównoważony rozwój terytorialny

  • Aktywizacja społeczna
  • Leader/ RLKS
  • Przedsiębiorczość/ pozarolnicze miejsca pracy

Opis dotychczasowej działalności:

Stowarzyszenie Korona Północnego Krakowa zostało powołane 9 marca 2006 roku, członkami założycielami byli przedstawiciele społeczności lokalnej regionu pięciu graniczących z Krakowem gmin: Igołomia- Wawrzeńczyce, Kocmyrzów- Luborzyca, Michałowice, Wielka Wieś i Zielonki.

 

Stowarzyszenie Korona Północnego Krakowa realizuje działania, które przyczyniają się do wzrostu atrakcyjności i rozwoju gospodarczego całego obszaru LGD poprzez aktywizację społeczeństwa i wykorzystanie unikalnych walorów historycznych, kulturowych i przyrodniczych obszaru.

 

Stowarzyszenie aktywnie działa na rzecz rozwoju obszarów wiejskich poprzez wykorzystywanie środków finansowych z programy LEADER i nie tylko. Od początku istnienia sięgamy po różnego typu środki finansowe (unijne, krajowe), które pozwalają na realizację projektów edukacyjnych, artystycznych oraz rozwijających działalność gospodarczą i społeczną.

Data rejestracji: 12.12.2016