Partnerzy KSOW

Lokalna Grupa Działania Zalew Zegrzyński

Forma prawna:
Lokalna Grupa Działania

NIP:
5361879660

REGON:
142225737

Adres siedziby:
mazowieckie
Gen. Wł. Sikorskiego 11, lok. 413
05-119 Legionowo

Numer telefonu: (22) 76 40 407, 408, 413
Strona WWW: www.lgdzz.pl
Adres e-mail: biuro@lgdzz.pl

Zasięg terytorialny:
regionalny

Priorytety PROW:

VI . Zrównoważony rozwój terytorialny

  • Aktywizacja społeczna
  • Leader/ RLKS
  • Odnowa wsi

Opis dotychczasowej działalności:

Lokalna Grupa Działania Zalew Zegrzyński zajmuje obszar 7 gmin o łącznej powierzchni 733 km2 z powiatów legionowskiego, wołomińskiego i wyszkowskiego. W ramach realizacji operacji polegających na wdrażaniu Lokalnej Strategii Rozwoju w ramach PROW 2007-2013 oś IV Leader za pośrednictwem LGD Partnerstwo Zalewu Zegrzyńskiego zostały przekazane beneficjentom środki w wysokości ponad 10 mln zł, co dało wsparcie 166 projektom zrealizowanym na tym obszarze. Lokalna Grupa Działania (dawniej Rybacka) Zalew Zegrzyński w okresie programowania 2007-2013, w ramach Programu Operacyjnego RYBY, na realizację Lokalnej Strategii Rozwoju Obszarów Rybackich udzieliła dotacji na realizację 78 wniosków w kwocie ponad 13 mln zł.

 

Oprócz działań związanych z przekazywaniem środków potencjalnym beneficjentom LGDZZ co roku organizuje Festiwal Aktywności Społecznej i Kulturalnej Sołectw. Festiwal jest jednym z najciekawszych i najbogatszych pod względem kulinarnym, najbarwniejszych wydarzeń na mapie kulturalnej środkowego Mazowsza. Inicjatywa ta ma na celu pobudzenie aktywności i integrację mieszkańców sołectw z gmin położonych w regionie Jeziora Zegrzyńskiego oraz uspołecznianie działań na rzecz rozwoju wsi i obszarów zależnych od rybactwa. Służy również prezentacji dorobku społecznego i kulturalnego poszczególnych sołectw oraz miejscowego rękodzieła i regionalnych potraw. Impreza stanowi ponadto znakomitą formę promocji małych ojczyzn i ich atutów, utwierdza wszystkich w przekonaniu, że mazowiecka wieś może być znakomitą przestrzenią życiową, gdyż ma wiele do zaoferowania.

Data rejestracji: 12.12.2016