Partnerzy KSOW

Turkowska Unia Rozwoju - T.U.R.

Forma prawna:
Lokalna Grupa Działania

NIP:
6681926539

REGON:
300913978

Adres siedziby:
wielkopolskie
Krwony 32
62-720 Brudzew

Numer telefonu: 632893657
Strona WWW: www.lgd-tur.org.pl
Adres e-mail: biuro@lgd-tur.org.pl

Zasięg terytorialny:
regionalny

Priorytety PROW:

VI . Zrównoważony rozwój terytorialny

  • Aktywizacja społeczna
  • Budowanie marki terytorialnej
  • Leader/ RLKS

Opis dotychczasowej działalności:

Lokalna Grupa Działania „Turkowska Unia Rozwoju – T.U.R.” działa na rzecz rozwoju obszarów wiejskich, aktywizuje społeczność lokalną i promuje obszar oraz wspiera i upowszechnia realizację Lokalnej Strategii Rozwoju. Zrealizowane przedsięwzięcia:

1. Kurs na przewodnika turystycznego po Wielkopolsce wschodniej

2. Organizacja warsztatów: „Smak zdrowej tradycji”, „Wioska ginących zawodów”, „Dziecięca wioska rzemiosła

3. Powołanie i otwarcie Baru mlecznego w ramach Spółdzielni Socjalnej „Powrócisz tu”

4. Organizacja imprez: Noc Kupały, Kiermasz Rękodzieła

5. Działania w zakresie odnowy i rozwoju wsi, realizacja tzw. Małych projektów

6. Organizacja projektów: wystawienie sztuki „Lilije”, „Balladyna”

7. Organizacja szkoleń z zakresu podejmowania i rozwijania działalności gospodarczej

8. Doradztwo dla beneficjentów w zakresie poddziałania 19.2 w ramach wdrażania i realizacji Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

9. Wydanie podręcznika dla beneficjentów w ramach poddziałania 19.2 Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju kierowanego przez społeczność Turkowskiej Unii Rozwoju - T.U.R. na lata 2016-2023

10. Wydanie publikacji: "Wspomnienia wiecznie żywe", "Ocali od zapomnienia", "Smak zdrowej tradycji", "Dobre praktyki LEADERA", "Szanujmy wspomnienia", "Zbiór wyrazów dawnych i zapomnianych", "Przewodnik turystyczny", "Ziemia Tura", "Cuda wianki"

Data rejestracji: 12.12.2016