Partnerzy KSOW

Lokalna Grupa Działania "Podkowa"

Forma prawna:
Lokalna Grupa Działania

NIP:
8291699901

REGON:
100503583

Adres siedziby:
łódzkie
Czechy 142
98-220 Zduńska Wola

Numer telefonu: 519057250, 505751577
Strona WWW: www.podkowa.zdwola.com.pl
Adres e-mail: podkowa@zdwola.com.pl

Zasięg terytorialny:
regionalny

Priorytety PROW:

V. Efektywne gospodarowanie zasobami

  • Optymalizacja zużycia wody
  • Odnawialne źródła energii
  • Gospodarka o obiegu zamkniętym/ samowystarczalność energetyczna gospodarstwa

VI . Zrównoważony rozwój terytorialny

  • Aktywizacja społeczna
  • Leader/ RLKS
  • Dostęp do rynku pracy/ podnoszenie kwalifikacji

Opis dotychczasowej działalności:

Lokalna Grupa Działania "Podkowa" powstała w 2008 r. Projekty zrealizowane w ramach następujących działań: Funkcjonowanie LGD, nabywanie umiejętności i aktywizacja (udział w targach Regiony Turystyczne „Na Styku Kultur” w Łodzi, udział w corocznym seminarium dot. regionalnych tradycji wielkanocnych w Kościerzynie, udział w Międzynarodowych Targach Turystyki Wiejskiej i Agroturystyki AGROTRAVEL w Kielcach, udział w warsztatach kulinarnych „Smaki Ziemi Łódzkiej” w Łodzi, „Noc Świętojańska” w Gajewnikach – impreza organizowana przez LGD corocznie od 2011 r. , wizyta studyjna dla lokalnych liderów z terenu działania LGD „Podkowa” do LGD Qwsi położonej w woj. dolnośląskim) oraz Wdrażanie projektów współpracy (FOLLK – Folklorystyczny Obszar Lokalno-Ludowych Konfrontacji - Festiwal odbył się w 2013 r. w Osjakowie. Projekt miał na celu aktywizację i integrację mieszkańców oraz wymianę i przekazywanie dziedzictwa kulturowego i kulinarnego, podtrzymywanie zwyczajów i tradycji. Wzięło w nim udział 17 zespołów folklorystycznych oraz 30 KGW z obszaru parterów projektu, m.in. LGD „Podkowa”. Współpraca pozwoliła zrealizować wiele zadań, które nie byłyby możliwe bez partnerstwa z innymi LGD. Projekt WARTA - Atrakcyjny Region Turystyki Aktywnej - połączył spływ kajakowy, wycieczkę rowerową, rajd nordic walking oraz pobyt w ośrodkach usytuowanych przy rzece Warcie w ofertę trzydniowego aktywnego wypoczynku dla społeczności lokalnej i turystów odwiedzających obszar 5 partnerów projektu współpracy, w tym LGD „Podkowa”. Projekt zrealizowany we wrześniu 2014 r. miał na celu promocję lokalnych walorów turystycznych, w tym rzeki Warty i jej dopływów, oraz wsparcie rozwoju turystyki aktywnej.

Dodatkowo od 2016 r. LGD organizuje Festiwal Orkiestr Dętych - Złoty Puzon. W tym samym roku w partnerstwie z SR KSOW Woj. Łódzkiego LGD organizowała projekt „Organizacja i realizacja wizyty studyjnej na terenie Warmii i Mazur dla mieszkańców LGD „Podkowa”, szansą rozwoju przedsiębiorczości obszarów wiejskich".

Data rejestracji: 12.12.2016