Partnerzy KSOW

Gmina Tuczna

Forma prawna:
Jednostka samorządu terytorialnego

NIP:
5372340137

REGON:
030237730

Adres siedziby:
lubelskie
Tuczna 191 a
21-523 Tuczna

Numer telefonu: 83 3771003
Strona WWW: www.gminatuczna.pl
Adres e-mail: litwiniuk108@o2.pl

Zasięg terytorialny:
lokalny

Priorytety PROW:

II. Rentowność i konkurencyjność gospodarstw

  • Małe gospodarstwa rolne
  • Rolnictwo precyzyjne
  • Alternatywne źródła dochodów dla rolników (różnicowanie dochodów gospodarstw)

VI . Zrównoważony rozwój terytorialny

  • Ekonomia społeczna i ekonomia doświadczeń
  • Przedsiębiorczość/ pozarolnicze miejsca pracy
  • Odnowa wsi

Opis dotychczasowej działalności:

Gmina wiejska o bardzo niskim dochodzie na mieszkańca ok. 500 zł na os.

Zwodociągowana w 100% z uregulowanym systemem odprowadzania ścieków (sieć kanalizacyjna z nowoczesną gminną oczyszczalnią ścieków oraz ponad 400 oczyszczalniami przydomowymi), z bardzo dobrze zorganizowanym systemem odbioru odpadów od mieszkańców co przekłada się na stawkę 2 zł/osoba miesięcznie opłaty za odpady.

Czyste środowisko, brak przemysłu, położenie w sąsiedztwie Ukrainy i Białorusi wielokulturowość daje potencjał na rozwój alternatywnych dla rolnictwa dziedzin działalności zarobkowej.

Data rejestracji: 12.12.2016