Partnerzy KSOW

Stowarzyszenie "Dolina Noteci"

Forma prawna:
Lokalna Grupa Działania

NIP:
6070036360

REGON:
300398602

Adres siedziby:
wielkopolskie
ul. Sienkiewicza 2
64-800 Chodzież

Numer telefonu: 697973894
Strona WWW: www.dolinanoteci.com.pl
Adres e-mail: biuro@dolinanoteci.com.pl

Zasięg terytorialny:
regionalny

Priorytety PROW:

VI . Zrównoważony rozwój terytorialny

  • Aktywizacja społeczna
  • Leader/ RLKS
  • Dostęp do rynku pracy/ podnoszenie kwalifikacji

Opis dotychczasowej działalności:

Stowarzyszenie Dolina Noteci powstało 10 lat temu i z sukcesem przeszło przez program LEADER+, a następnie Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013 wydatkując ponad 97% środków.

 

Nie licząc mnóstwa inwestycji, zorganizowaliśmy dziesiątki imprez promujących nasz region, pobudzając tym samym lokalną gospodarkę przede wszystkim pod względem turystyki. Z tym samym impetem weszliśmy w kolejny PROW, tym razem na lata 2014-2020.

 

Rozwój Lokalny Kierowany przez Społeczność jest dla nas kwintesencją naszej misji i naszego celu. Bo to właśnie lokalna społeczność – mieszkańcy, producenci, przedsiębiorcy, rolnicy, władze gmin, wolontariusze – najlepiej wie co na naszym terenie trzeba zrobić. A my jesteśmy od tego aby ich pomysły i plany oprawiać w ramy teraźniejszości.

 

Obecnie zrzeszamy 4 gminy: Chodzież, miasto Chodzież, Budzyń i Szamocin. Nie sposób je opisać, gdyż na temat każdej z nich można rozmawiać godzinami, a o Szamocinie nawet powstała piosenka. Prezesem Stowarzyszenia jest Pan Jacek Gursz, a Dyrektorem biura i członkiem Zarządu jednocześnie – Pani Dominika Koczorowska. Lata doświadczeń ludzi tworzących LGD - zarówno władz jak i członków - sprawiają, że Dolina Noteci cieszy się coraz większym zaufaniem lokalnej społeczności.

Data rejestracji: 13.12.2016