Partnerzy KSOW

Lubuski Ośrodek Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Kalsku

Forma prawna:
Państwowa lub samorządowa jednostka organizacyjna

NIP:
9271603749

REGON:
001059001

Adres siedziby:
lubuskie
Kalsk 91
66-100 Sulechów

Numer telefonu: 68 385 20 91
Strona WWW: www.lodr.pl
Adres e-mail: sekretariat@lodr.pl

Zasięg terytorialny:
regionalny

Priorytety PROW:

I. Transfer wiedzy i innowacje

  • Innowacje w hodowli zwierząt
  • Innowacje w uprawie
  • Transfer wiedzy

VI . Zrównoważony rozwój terytorialny

  • Aktywizacja społeczna
  • Tożsamość i integracja społeczna
  • Przedsiębiorczość/ pozarolnicze miejsca pracy

Opis dotychczasowej działalności:

Lubuski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Kalsku działa od ponad czterdziestu lat i z sukcesem realizuje zadania doradcze w rolnictwie i na obszarach wiejskich. Współpracuje z wieloma jednostkami pracującymi na rzecz rolnictwa, uczelniami i instytutami naukowymi, samorządem terytorialnym i organizacjami pozarządowymi. Działalność doradcza ukierunkowana jest m.in.na: prowadzeniu szkoleń dla rolników i innych mieszkańców obszarów wiejskich, prowadzeniu działalności informacyjnej wspierającej rozwój produkcji rolniczej, prowadzeniu działalności w zakresie podnoszenia kwalifikacji zawodowych rolników i innych mieszkańców obszarów wiejskich, udzielaniu pomocy rolnikom w zakresie sporządzania dokumentacji niezbędnej do uzyskania pomocy finansowej lub współfinansowanej ze środków unijnych, prowadzenia doświadczalnictwa odmianowego, promowaniu działań na rzecz zachowania dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego wsi, upowszechnianiu agroturystyki i turystyki wiejskiej i innych

Data rejestracji: 13.12.2016