Partnerzy KSOW

Koło Gospodyń Wiejskiech Wierzbica-Osiedle

Forma prawna:
Organizacja pozarządowa (m.in.: stowarzyszenia, fundacje, KGW, OSP)

NIP:
5632437248

REGON:
382239363

Adres siedziby:
lubelskie
Pogodna 11
22-150 Wierzbica-Osiedle

Numer telefonu: 513223048
Adres e-mail: annawawruszak@wp.pl

Zasięg terytorialny:
lokalny

Priorytety PROW:

I. Transfer wiedzy i innowacje

  • Innowacje społeczne i organizacyjne
  • Innowacje w przetwórstwie rolno-spożywczym

III. Organizacja łańcucha dostaw żywności

  • Przetwórstwo produktów rolnych

IV. Wzmacnianie ekosystemów

  • Rolnictwo ekologiczne

V. Efektywne gospodarowanie zasobami

  • Recykling substancji odżywczych

VI . Zrównoważony rozwój terytorialny

  • Aktywizacja społeczna
  • Tożsamość i integracja społeczna

Opis dotychczasowej działalności:

Nasza organizacja powstała w celu aktywizacji i integracji mieszkańców Wierzbicy-Osiedla. Włączając się licznie w akcje charytatywne pokazujemy że warto pomagać. Biorąc udział w wydarzeniach sportowych zachęcamy do aktywnego spędzania czasu.

Data rejestracji: 21.01.2021