Partnerzy KSOW

Centrum Kultury Promocji i Turystyki

Forma prawna:
Jednostka samorządu terytorialnego

NIP:
717-12-39-616

REGON:
000593313

Adres siedziby:
lubelskie
Fabryczna 1
24-320 Poniatowa

Numer telefonu: 81 820 45 54
Strona WWW: www.ckpit.poniatowa.pl
Adres e-mail: biuro@ckpit.poniatowa.pl

Zasięg terytorialny:
lokalny

Priorytety PROW:

VI . Zrównoważony rozwój terytorialny

  • Aktywizacja społeczna
  • Budowanie marki terytorialnej
  • Usługi publiczne (transport, kultura, edukacja, zdrowie)
  • Tożsamość i integracja społeczna

Opis dotychczasowej działalności:

Centrum Kultury Promocji i Turystyki to miejsce otwarte i przyjazne współdziałające z wszelkimi instytucjami oraz najbliższym otoczeniem sprzyjające integracji środowiska lokalnego umożliwiające rozwój pasji zainteresowań i umiejętności. Jego celem jest inspirowanie twórczości szeroko rozumianej i kreowanie nowych zjawisk artystycznych estetycznych edukacyjnych i społecznych.

Data rejestracji: 21.01.2021