Partnerzy KSOW

Stowarzyszenie Grupa Kolarska Strefa Rowerowa Brzeziny

Forma prawna:
Organizacja pozarządowa (m.in.: stowarzyszenia, fundacje, KGW, OSP)

NIP:
833 139 97 50

REGON:
0000 532 832

Adres siedziby:
łódzkie
ul. Staszica 4
95-060 Brzeziny

Numer telefonu: + 48 790-407-291
Strona WWW: http://s-r-b.pl/kontakt/strefa-rowerowa-brzeziny/
Adres e-mail: reverse7@tlen.pl

Zasięg terytorialny:
regionalny

Priorytety PROW:

I. Transfer wiedzy i innowacje

  • Transfer wiedzy
  • Innowacje społeczne i organizacyjne

II. Rentowność i konkurencyjność gospodarstw

  • Alternatywne źródła dochodów dla rolników (różnicowanie dochodów gospodarstw)

III. Organizacja łańcucha dostaw żywności

  • Produkty ze znakami jakości

IV. Wzmacnianie ekosystemów

  • Ochrona wód

V. Efektywne gospodarowanie zasobami

  • Optymalizacja zużycia wody

VI . Zrównoważony rozwój terytorialny

  • Aktywizacja społeczna
  • Leader/ RLKS

Opis dotychczasowej działalności:

Stowarzyszenie między innymi zajmuje się upowszechnianie wiedzy o kolarstwie upowszechnianie popularyzacja oraz rozwój kultury fizycznej sportu i turystyki w zakresie amatorskim masowym i profesjonalnym w szczególności kolarstwa oraz turystyki rowerowejprzeciwdziałanie patologiom społecznym i nałogom oraz dbanie o porządek i bezpieczeństwo publiczne poprzez propagowania wśród dzieci młodzieży i dorosłych idei regularnego uprawiania sportukreowanie i wspieranie inicjatyw społecznych i samorządowych w szczególności dotyczących budowania społeczeństwa obywatelskiego i informacyjnego

Data rejestracji: 21.01.2021