Partnerzy KSOW

Stowarzyszenie Inicjatyw Kreatywnych IN-KREA

Forma prawna:
Organizacja pozarządowa (m.in.: stowarzyszenia, fundacje, KGW, OSP)

NIP:
7282841641

REGON:
384950333

Adres siedziby:
łódzkie
Tuszyńska 267
95-020 Stróża

Numer telefonu: 693089603
Strona WWW: https//www.in-krea.com
Adres e-mail: sikinkrea@gmail.com

Zasięg terytorialny:
regionalny

Priorytety PROW:

I. Transfer wiedzy i innowacje

 • Transfer wiedzy
 • Innowacje społeczne i organizacyjne

II. Rentowność i konkurencyjność gospodarstw

 • Alternatywne źródła dochodów dla rolników (różnicowanie dochodów gospodarstw)

III. Organizacja łańcucha dostaw żywności

 • Produkty ze znakami jakości

IV. Wzmacnianie ekosystemów

 • Ochrona wód
 • Zachowanie różnorodności biologicznej

V. Efektywne gospodarowanie zasobami

 • Gospodarka o obiegu zamkniętym/ samowystarczalność energetyczna gospodarstwa
 • Optymalizacja zużycia wody

VI . Zrównoważony rozwój terytorialny

 • Aktywizacja społeczna
 • Budowanie marki terytorialnej
 • Leader/ RLKS

Opis dotychczasowej działalności:

Celem stowarzyszenia jest rozwijanie i promocja aktywnego i twórczego stylu życia poszerzanie i rozwijanie zainteresowań członków stowarzyszenia i osób niezrzeszonych w szczególności poprzez prowadzenie działań w zakresie kultury sztuki ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego Podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej w tym dawnego rzemiosła twórczości ludowej i tradycyjnych sposobów wytwarzania pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej obywatelskiej i kulturowej Wspomagania rozwoju przedsiębiorczości

Data rejestracji: 21.01.2021