Partnerzy KSOW

KOŁO EMERYTÓW I RENCISTÓW W IGOŁOMI-WAWRZEŃCZYCACH

Forma prawna:
Inne niż wyżej wymienione

Adres siedziby:
małopolskie
Wawrzeńczyce 160
32-125 Wawrzeńczyce

Numer telefonu: 12 287 40 10
Strona WWW: http//ckip.igwa.pl/p74kolo-emerytow-i-rencistow
Adres e-mail: ckip@poczta.onet.pl

Zasięg terytorialny:
lokalny

Priorytety PROW:

VI . Zrównoważony rozwój terytorialny

  • Aktywizacja społeczna
  • Dostęp do rynku pracy/ podnoszenie kwalifikacji
  • Odnowa wsi
  • Tożsamość i integracja społeczna

Opis dotychczasowej działalności:

Cele działalności Koła

- zrzeszanie emerytów i rencistów z terenu gminy

- umacnianie więzi emerytów i rencistów

- organizowanie życia kulturalnego wypoczynku i rekreacji

- wyjazdy integracyjne wycieczki

- poprawa warunków socjalno-bytowych

- reprezentowanie interesów emerytów i rencistów wobec organów administracji samorządowej i państwowej

- uczestniczenie w życiu społecznym.

Data rejestracji: 21.01.2021