Partnerzy KSOW

Zespół Szkół Rolniczych Centrum Kształcenia Praktycznego w Kaczkach Średnich

Forma prawna:
Szkoła lub placówka oświatowa

Adres siedziby:
wielkopolskie
Kaczki Średnie 62
62-700 Turek Kaczki Średnie 62

Numer telefonu: tel. +48 63 289 84 10
Strona WWW: www.zsrkaczki.edu.pl
Adres e-mail: sekretariat@zsrkaczki.edu.pl

Zasięg terytorialny:
regionalny

Priorytety PROW:

I. Transfer wiedzy i innowacje

  • Transfer wiedzy
  • Innowacje w uprawie
  • Innowacje społeczne i organizacyjne

V. Efektywne gospodarowanie zasobami

  • Gospodarowanie gruntami rolnymi
  • Odnawialne źródła energii
  • Zarządzanie gospodarką zwierzęcą

Opis dotychczasowej działalności:

ZSR CKP w Kaczkach Średnich jest szkołą z przeszło 60-cio letnią tradycją zmieniającą swój charakter ze szkoły typowo rolniczej na zespół szkół kształcący obecnie zgodnie z zapotrzebowaniem lokalnej i regionalnej gospodarki .

 

Szkoła w ostatnich latach przeżywa ponowny rozkwit. Wielomilionowe inwestycje w infrastrukturę oraz wyposażenie dydaktyczne każdego z kierunków innowacyjne projekty w których szczególny nacisk kładziony jest na rozwój kompetencji przyszłości sprawiły że dziś Zespół Szkół Rolniczych Centrum Kształcenia Praktycznego w Kaczkach Średnich jest szkołą znaną nie tylko w całej Polsce ale również w wielu krajach Europy.

Data rejestracji: 21.01.2021