Partnerzy KSOW

Wojciech Komperda

Forma prawna:
Osoba fizyczna

Adres siedziby:
małopolskie
124A
34-407 Ratułów

Numer telefonu: 509559168
Adres e-mail: wojciechkomperda@op.pl

Zasięg terytorialny:
lokalny

Priorytety PROW:

I. Transfer wiedzy i innowacje

  • Transfer wiedzy
  • Innowacje w łańcuchach żywności
  • Innowacje w przetwórstwie rolno-spożywczym
  • Doradztwo rolnicze

III. Organizacja łańcucha dostaw żywności

  • Skrócone łańcuchy dostaw żywności
  • Marketing produktów rolnych
  • Produkty ze znakami jakości

Opis dotychczasowej działalności:

Wytwarzanie oscypków hodowla owiec.

Data rejestracji: 21.01.2021