Partnerzy KSOW

Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Jadwigi Dziubińskiej w Zduńskiej Dąbrowie

Forma prawna:
Państwowa lub samorządowa jednostka organizacyjna

NIP:
8341293757

REGON:
000096201

Adres siedziby:
łódzkie
Zduńska Dąbrowa 64
99-440 Zduny

Numer telefonu: 602882994
Strona WWW: www.zspzd-technikum.pl
Adres e-mail: www.szkola@zspzd-technikum.pl

Zasięg terytorialny:
regionalny

Priorytety PROW:

I. Transfer wiedzy i innowacje

  • Transfer wiedzy
  • Innowacje w uprawie
  • Doradztwo rolnicze

V. Efektywne gospodarowanie zasobami

  • Optymalizacja zużycia wody
  • Odnawialne źródła energii

Opis dotychczasowej działalności:

Szkoła jest państwową jednostką budżetową której organem prowadzącym jest Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Szkoła zajmuje się kształceniem kadr dla rolnictwa prowadząc działalność dydaktyczną młodzieży i osób dorosłych w zawodach technik rolnik technik architektury krajobrazu technik weterynarii. Główny potencjał szkoły to nowoczesna baza dydaktyczna.

Data rejestracji: 22.01.2021