Partnerzy KSOW

Koło Gospodyń Wiejskich w Bohdanie

Forma prawna:
Organizacja pozarządowa (m.in.: stowarzyszenia, fundacje, KGW, OSP)

NIP:
9662126213

REGON:
382042608

Adres siedziby:
podlaskie
Bohdan 15
16-002 Bohdan

Numer telefonu: 691531616
Adres e-mail: alicjabajko@wp.pl

Zasięg terytorialny:
lokalny

Priorytety PROW:

I. Transfer wiedzy i innowacje

  • Innowacje w łańcuchach żywności
  • Innowacje społeczne i organizacyjne

II. Rentowność i konkurencyjność gospodarstw

  • Alternatywne źródła dochodów dla rolników (różnicowanie dochodów gospodarstw)
  • Organizacje i zrzeszenia producentów rolnych

III. Organizacja łańcucha dostaw żywności

  • Skrócone łańcuchy dostaw żywności
  • Przetwórstwo produktów rolnych

IV. Wzmacnianie ekosystemów

  • Rolnictwo ekologiczne

V. Efektywne gospodarowanie zasobami

  • Odnawialne źródła energii

VI . Zrównoważony rozwój terytorialny

  • Aktywizacja społeczna
  • Odnowa wsi

Opis dotychczasowej działalności:

Organizujemy integracyjne spotkania międzypokoleniowe Braliśmy udział w konkursie BITWA REGIONÓW otrzymaliśmy grant z FSUSR nagrodę Marszałka Województwa Podlaskiego w Olimpiada Aktywności Wiejskiej

Data rejestracji: 22.01.2021