Partnerzy KSOW

Zespół Szkół Rolniczych Centrum Kształcenia Ustawicznego w Przemystce

Forma prawna:
Szkoła lub placówka oświatowa

Adres siedziby:
kujawsko-pomorskie
https//www.przemystka.pl
88-200 Radziejów Przemystka

Numer telefonu: 692897662
Strona WWW: https//www.przemystka.pl
Adres e-mail: przemystka@przemystka.pl

Zasięg terytorialny:
regionalny

Priorytety PROW:

I. Transfer wiedzy i innowacje

  • Innowacje w hodowli zwierząt
  • Transfer wiedzy
  • Innowacje w uprawie

II. Rentowność i konkurencyjność gospodarstw

  • Rolnictwo precyzyjne
  • Młody rolnik
  • Usługi rolnicze

Opis dotychczasowej działalności:

Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Przemystce to szkoła z bogatą historia która stale się rozwija i dba o jak najlepszy poziom edukacji. Szkoła oferuje kształcenie w ramach liceum ogólnokształcącego technikum oraz szkoły branżowej I stopnia. Uczniowie szkoły biorą udział w licznych konkursach olimpiadach oraz wydarzeniach kulturalnych i sportowych. Szkoła skupia się na wszechstronny rozwój uczniów m.in biorąc udział w projektach unijnych np. Erasmus czy wysyłając uczniów na zagraniczne praktyki zawodowe.

Data rejestracji: 22.01.2021