Partnerzy KSOW

FUNDACJA MAZURYMEDIA

Forma prawna:
Organizacja pozarządowa (m.in.: stowarzyszenia, fundacje, KGW, OSP)

NIP:
7393873360

REGON:
360951512

Adres siedziby:
warmińsko-mazurskie
Profesorska 7 lok 19
10-080 Olsztyn

Numer telefonu: 607556167
Strona WWW: www.kopernik.tv
Adres e-mail: kontakt@kopernik.tv

Zasięg terytorialny:
regionalny

Priorytety PROW:

I. Transfer wiedzy i innowacje

  • Transfer wiedzy

VI . Zrównoważony rozwój terytorialny

  • Dostęp do rynku pracy/ podnoszenie kwalifikacji
  • Przedsiębiorczość/ pozarolnicze miejsca pracy

Opis dotychczasowej działalności:

Podstawowym celem Fundacji jest promowanie i popularyzowanie działań związanych z historią kulturą edukacją sportem i rekreacją ochroną środowiska oraz gospodarką i szeroko rozumianą problematyką społeczną przede wszystkim Olsztyna i regionu Warmii i Mazur z zastosowaniem nowoczesnych i tradycyjnych mediów. Istotnym celem jest kształtowanie postawy świadomego odbiorcy mediów.

 

Fundacja zajmuje się produkcją materiałów audiowizualnych których tematyką są działania prowadzone na polach wskazanych powyżej na terenie przede wszystkim Warmii i Mazur. Wyprodukowane materiały audiowizualne Fundacja zamieszcza na portalu kopernik.tv. Promuje je również w Internecie

 

Fundacja prowadzi działalność gospodarczą w następujących przedmiotach działalności zgodnie z Polską Klasyfikacją Działalności

 

59.11.Z 59.12 59.20 90.0158.19. 60.10 63.12 73.12

 

Fundacja działa od 2015 roku. W roku 2019 Fundacji udało się zrealizować dwa duże projekty - Kampania informacyjno - edukacyjna w zw. z realizacją projektu Modernizacja mechanicznego segmentu przetwarzania ZUOK w Olsztynie realizowanego na rzecz gminnego Zakładu Gospodarki Odpadami Komunalnymi dot. zasad segregacji odpadów oraz realizowany w ramach ministerialnego projektu Dialog projekt Archiwum Historii Audiowizualnej Warmii i Mazur. Projekt jest w trakcie realizacji ale część produktów już działa - efekty działań można zobaczyć na stronie https//naszehistorie.pl/

Data rejestracji: 22.01.2021