Partnerzy KSOW

Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Starym Brześciu

Forma prawna:
Szkoła lub placówka oświatowa

NIP:
8881041864

Adres siedziby:
kujawsko-pomorskie
Stary Brześć 14
87-880 Stary Brześć

Numer telefonu: 516 069 080
Strona WWW: www.starybrzesc.pl
Adres e-mail: starybrzesc@interia.pl

Zasięg terytorialny:
regionalny

Priorytety PROW:

I. Transfer wiedzy i innowacje

  • Transfer wiedzy
  • Innowacje w uprawie
  • Doradztwo rolnicze

III. Organizacja łańcucha dostaw żywności

  • Promowanie dobrostanu zwierząt
  • Przetwórstwo produktów rolnych
  • Nowe kategorie biznesu (np. bioekonomia, ekonomia cyrkularna

Opis dotychczasowej działalności:

Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Jadwigi Dziubińskiej w Starym Brześciu jest jedną z najstarszych placówek w Polsce. Od 1 stycznia 2008 roku organem prowadzącym Zespół Szkół i Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego im. Jadwigi Dziubińskiej w Starym Brześciu jest Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Od 1 września 2009 do chwili obecnej nazwa szkoły brzmi Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Jadwigi Dziubińskiej w Starym Brześciu.

Szkoła kształci w ramach technikum oraz szkoły branżowej I stopnia. Uczniowie szkoły biorą aktywny udział w konkursach olimpiadach oraz różnego rodzaju projektach m.in. w wyminach międzynarodowych.

Data rejestracji: 22.01.2021