Partnerzy KSOW

Fundacja Instytut Inicjatyw Prorozwojowych

Forma prawna:
Organizacja pozarządowa (m.in.: stowarzyszenia, fundacje, KGW, OSP)

NIP:
5223186398

REGON:
386527627

Adres siedziby:
mazowieckie
ul. Cokołowa 4/36
01-384 Warszawa

Numer telefonu: 731648648
Strona WWW: www.inedia.pl
Adres e-mail: kontakt@inedia.pl

Zasięg terytorialny:
ogólnopolski

Priorytety PROW:

III. Organizacja łańcucha dostaw żywności

  • Marketing produktów rolnych

VI . Zrównoważony rozwój terytorialny

  • Budowanie marki terytorialnej
  • Usługi publiczne (transport, kultura, edukacja, zdrowie)
  • Przedsiębiorczość/ pozarolnicze miejsca pracy

Opis dotychczasowej działalności:

Tworzymy rozwiązania z zakresu rozwoju regionalnego i lokalnego w oparciu o szczegółowe analizy potencjału obszaru. W ostatnim okresie wykonaliśmy na poziomie regionalnym w ramach Zespołu Uniwersytetu Warszawskiego diagnozę potencjału rozwoju turystyki województwie świętokrzyskim. Natomiast na poziomie lokalnym działamy na poziomie miasta i gminy jako współautorzy koncepcji Muzeum Piaseczna. Współtworzymy także rozwiązania startupowe w zakresie zagospodarowania przestrzennego w ramach marketingu terytorialnego.

Data rejestracji: 23.01.2021