Partnerzy KSOW

Łosicki Dom Kultury

Forma prawna:
Państwowa lub samorządowa jednostka organizacyjna

NIP:
5371101749

REGON:
000285480

Adres siedziby:
mazowieckie
Marszałka Józefa Piłsudskiego 4
08-200 Łosice

Numer telefonu: 833590509
Strona WWW: gminalosice.pl
Adres e-mail: kontakt@ldklosice.pl

Zasięg terytorialny:
lokalny

Priorytety PROW:

I. Transfer wiedzy i innowacje

  • Innowacje społeczne i organizacyjne
  • Innowacje w ochronie środowiska

VI . Zrównoważony rozwój terytorialny

  • Aktywizacja społeczna
  • Budowanie marki terytorialnej
  • Odnowa wsi

Opis dotychczasowej działalności:

Łosicki Dom Kultury zgodnie z założeniami statutowymi prowadzi działalność edukacyjno- kulturalną. Podstawowym zadaniem placówki jest upowszechnianie kultury edukacja poprzez sztukę oraz zapoznawanie młodych ludzi z różnymi dziedzinami twórczości co pozwala w wartościowy sposób zagospodarować czas a także energię dzieci młodzieży i dorosłych nie tylko z terenu naszej gminy ale także i całego powiatu łosickiego. Zadania w/w Łosicki Dom Kultury realizuje poprzez organizowanie różnorodnych form zespołowego i indywidualnego uczestnictwa w kulturze.

Data rejestracji: 26.01.2021