Partnerzy KSOW

Business Center Anna Majer

Forma prawna:
Osoba fizyczna

NIP:
9231382584

Adres siedziby:
wielkopolskie
Brzechwy 17
62-530 Posada

Numer telefonu: 602190068
Strona WWW: https//businesscenteram.wixsite.com/businesscenter
Adres e-mail: annamajer.biznes@gmail.com

Zasięg terytorialny:
regionalny

Priorytety PROW:

I. Transfer wiedzy i innowacje

 • Innowacje społeczne i organizacyjne
 • Innowacje w ochronie środowiska
 • Innowacje w leśnictwie

II. Rentowność i konkurencyjność gospodarstw

 • Alternatywne źródła dochodów dla rolników (różnicowanie dochodów gospodarstw)
 • Małe gospodarstwa rolne
 • Zarządzanie ryzykiem w rolnictwie

III. Organizacja łańcucha dostaw żywności

 • Marketing produktów rolnych
 • Przetwórstwo produktów rolnych
 • Nowe kategorie biznesu (np. bioekonomia, ekonomia cyrkularna

IV. Wzmacnianie ekosystemów

 • Ochrona gleb przed erozją
 • Ochrona wód
 • Rolnictwo ekologiczne

V. Efektywne gospodarowanie zasobami

 • Gospodarowanie gruntami rolnymi
 • Gospodarka leśna/ zalesianie
 • Recykling substancji odżywczych

VI . Zrównoważony rozwój terytorialny

 • Aktywizacja społeczna
 • Ekonomia społeczna i ekonomia doświadczeń
 • Usługi publiczne (transport, kultura, edukacja, zdrowie)

Opis dotychczasowej działalności:

Firma zajmuje się promowaniem działań ekologicznych włącza się w inicjatywy proekologiczne zajmuje się szkoleniami i wsparciem działań na obszarach wiejskich. Firma współpracuje z organizacjami pozarządowymi społecznością lokalną i samorządami w zakresie prowadzenia działań związanych z ochroną obszarów wiejskich i ich zasobów. Ponadto ważna dla nas jest promocja kultura i historia obszarów wiejskich dlatego z chęcią wspieramy takie wydarzenia.

Data rejestracji: 18.02.2021