Partnerzy KSOW

Ochotnicza Straż Pożarna w Karczmiskach

Forma prawna:
Organizacja pozarządowa (m.in.: stowarzyszenia, fundacje, KGW, OSP)

NIP:
7171512029

REGON:
430923677

Adres siedziby:
lubelskie
ul. Opolska 37
24-310 Karczmiska Pierwsze

Numer telefonu: 605247032
Adres e-mail: krzysztof.karas@o2.pl

Zasięg terytorialny:
lokalny

Priorytety PROW:

VI . Zrównoważony rozwój terytorialny

  • Aktywizacja społeczna
  • Tożsamość i integracja społeczna

Opis dotychczasowej działalności:

Ochotnicza Straż Pożarna powstała w 1917 r. Jednostka obecnie liczy 70 członków. Decyzją Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej w 1991 r. włączona do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego. OSP na wyposażeniu posiada trzy samochody ratowniczo-gaśnicze. Skład OSP stanowią strażacy wyszkoleni w zakresie podstawowym i specjalistycznym. Corocznie ma około 60 wyjazdów do różnego rodzaju akcji ratowniczo-gaśniczych. W ostatnich latach przedstawiciele OSP Karczmiska czynnie brali udział w życiu społeczno-kulturalnym miejscowości poprzez prace społeczne dbanie o otoczenie remizy. Jednostka OSP w Karczmiskach od 5 lat współdziała z Bankiem Żywności w Lublinie i wydaje paczki żywnościowe dla osób najbardziej potrzebujących. Bierzmy udział w lokalnych uroczystościach współpracujemy z miejscowym KGW a także zaangażowaliśmy się w transport pacjentów na szczepienia przeciw COVID-19.

Data rejestracji: 24.11.2021