Partnerzy KSOW

Ochotnicza Straż Pożarna w Strzyżowie przy Cukrowni Strzyżów S.A

Forma prawna:
Organizacja pozarządowa (m.in.: stowarzyszenia, fundacje, KGW, OSP)

NIP:
9191761009

REGON:
060161400

Adres siedziby:
lubelskie
Herbowa 3
22-525 Strzyżów

Numer telefonu: 726422234
Adres e-mail: strazpozarnastrzyzow@gmail.com

Zasięg terytorialny:
lokalny

Priorytety PROW:

I. Transfer wiedzy i innowacje

 • Transfer wiedzy
 • Innowacje społeczne i organizacyjne
 • Innowacje w ochronie środowiska
 • Innowacje w leśnictwie
 • Doradztwo rolnicze

II. Rentowność i konkurencyjność gospodarstw

 • Organizacje i zrzeszenia producentów rolnych

III. Organizacja łańcucha dostaw żywności

 • Promowanie dobrostanu zwierząt
 • Nowe kategorie biznesu (np. bioekonomia, ekonomia cyrkularna

IV. Wzmacnianie ekosystemów

 • Ochrona gleb przed erozją
 • Ochrona wód
 • Zachowanie różnorodności biologicznej

V. Efektywne gospodarowanie zasobami

 • Optymalizacja zużycia wody
 • Odnawialne źródła energii
 • Recykling substancji odżywczych

VI . Zrównoważony rozwój terytorialny

 • Aktywizacja społeczna
 • Usługi publiczne (transport, kultura, edukacja, zdrowie)
 • Odnowa wsi
 • Tożsamość i integracja społeczna

Opis dotychczasowej działalności:

OSP Strzyżów jest jednostką ochrony przeciwpożarowej w formie stowarzyszenia. Działa na rzecz lokalnego społeczeństwa. Umundurowana, wyposażona w specjalistyczny sprzęt jednostka ratownicza przeznaczona w szczególności do walki z pożarami klęskami żywiołowymi i innymi miejscowymi zagrożeniami.

Data rejestracji: 24.11.2021