Partnerzy KSOW

OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA W PIASKACH

Forma prawna:
Organizacja pozarządowa (m.in.: stowarzyszenia, fundacje, KGW, OSP)

NIP:
7122774284

REGON:
431211217

Adres siedziby:
lubelskie
STRAŻACKA 9
21-050 PIASKI

Numer telefonu: 793 445 334
Strona WWW: brak
Adres e-mail: osp.piaski@op.pl

Zasięg terytorialny:
lokalny

Priorytety PROW:

I. Transfer wiedzy i innowacje

 • Innowacje społeczne i organizacyjne

II. Rentowność i konkurencyjność gospodarstw

 • Organizacje i zrzeszenia producentów rolnych

III. Organizacja łańcucha dostaw żywności

 • Skrócone łańcuchy dostaw żywności

IV. Wzmacnianie ekosystemów

 • Ochrona gleb przed erozją
 • Ochrona wód

V. Efektywne gospodarowanie zasobami

 • Optymalizacja zużycia wody

VI . Zrównoważony rozwój terytorialny

 • Aktywizacja społeczna
 • Budowanie marki terytorialnej
 • Infrastruktura wiejska ( m.in.: zagospodarowanie przestrzenne, gospodarka mieszkaniowa, internet)
 • Usługi publiczne (transport, kultura, edukacja, zdrowie)
 • Dostęp do rynku pracy/ podnoszenie kwalifikacji

Opis dotychczasowej działalności:

W krótkim czasie potrafiliśmy skupić bardzo dużą grupę osób do pomocy innym np. przeprowadziliśmy akcję — szycie maseczek ochronnych podczas pandemii, gdy brak był dostępności maseczek. W akcji brało udział 30 kobiet, które szyły maseczki a nasze posty na FB oglądało w tym czasie ok. 14 tys.osób.

Data rejestracji: 24.11.2021