Partnerzy KSOW

Ochotnicza Straż Pożarna w Majdanie Sopockim

Forma prawna:
Organizacja pozarządowa (m.in.: stowarzyszenia, fundacje, KGW, OSP)

NIP:
9211839164

Adres siedziby:
lubelskie
Majdan Sopocki Pierwszy 76A
22-672 Susiec

Numer telefonu: 792176363
Adres e-mail: ospmajdansopocki@gmail.com

Zasięg terytorialny:
lokalny

Priorytety PROW:

I. Transfer wiedzy i innowacje

  • Innowacje społeczne i organizacyjne
  • Innowacje w ochronie środowiska

IV. Wzmacnianie ekosystemów

  • Ochrona wód

VI . Zrównoważony rozwój terytorialny

  • Aktywizacja społeczna

Opis dotychczasowej działalności:

Jednostka Ochotniczej Straży Pożarnej w Majdanie Sopockim Pierwszym powstała w 1920 roku jest jednostką typu S. Do głównych zadań jednostki należą ratowanie życia, zdrowia, mienia, środowiska, gaszenie pożarów, ratownictwo techniczne w szczególności na drogach, ewakuacja poszkodowanych lub zagrożonych ludzi i zwierząt oraz zagrożonego mienia, oznakowanie i zabezpieczenie miejsc prowadzenia działań ratowniczych, prowadzenie działań ratowniczych na obszarach wodnych w tym podczas powodzi usuwanie skutków zdarzeń w szczególności po przejściu anomalii pogodowych i udzielanie pomocy socjalnej poszkodowanym.

Data rejestracji: 24.11.2021