Partnerzy KSOW

OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA W TERESZPOLU-ZAORENDZIE

Forma prawna:
Organizacja pozarządowa (m.in.: stowarzyszenia, fundacje, KGW, OSP)

NIP:
9181821075

REGON:
9

Adres siedziby:
lubelskie
UL. SZKOLNA 3
23-407 TERESZPOL-ZAORENDA

Numer telefonu: 517 013 410
Adres e-mail: awolanin@tereszpol.pl

Zasięg terytorialny:
lokalny

Priorytety PROW:

V. Efektywne gospodarowanie zasobami

  • Optymalizacja zużycia wody
  • Odnawialne źródła energii

VI . Zrównoważony rozwój terytorialny

  • Aktywizacja społeczna
  • Budowanie marki terytorialnej
  • Odnowa wsi

Opis dotychczasowej działalności:

Ochotnicza Straż Pożarna w Tereszpolu-Zaorendzie została założona w 1927 r. Od 2001 roku działa w ramach Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego. Do głównych celów działalności OSP należy

- walka z pożarami i innymi miejscowymi zagrożeniami

- informowanie ludności o istniejących zagrożeniach pożarowych ekologicznych i sposobach ochrony przed nimi

- rozwijanie wśród członków OSP kultury fizycznej i sportu oraz prowadzenie działalności kulturalno-oświatowej

- podtrzymywanie y upowszechnianie tradycji narodowej pielęgnowanie polskości oraz rozwój świadomości narodowej obywatelskiej i kulturowej

-

Data rejestracji: 25.11.2021