Partnerzy KSOW

GIORiN

Forma prawna:
Administracja centralna

NIP:
5262605468

REGON:
017508290

Adres siedziby:
mazowieckie
ul. AL. JANA PAWŁA II 11
00-828 WARSZAWA

Numer telefonu: 882 790 683
Strona WWW: www.piorin.gov.pl
Adres e-mail: e.osiecka@piorin.gov.pl

Zasięg terytorialny:
ogólnopolski

Priorytety PROW:

I. Transfer wiedzy i innowacje

  • Transfer wiedzy
  • Innowacje w uprawie

II. Rentowność i konkurencyjność gospodarstw

  • Rolnictwo precyzyjne

IV. Wzmacnianie ekosystemów

  • Ochrona wód
  • Zachowanie różnorodności biologicznej

Opis dotychczasowej działalności:

Zadania realizowane przez Państwową Inspekcję Ochrony Roślin i Nasiennictwa mają na celu zmniejszenie zagrożenia ze strony organizmów szkodliwych eliminację negatywnych skutków wynikających z obrotu handlowego i stosowania środków ochrony roślin oraz nadzór nad produkcją i obrotem materiałem siewnym w pełni spełniającym wymagania zdrowotnościowe i jakościowe.

Inspekcja wykonuje zadania określone przepisami ustawy o ochronie roślin ustawy o środkach ochrony roślin ustawy o nasiennictwie oraz aktów wykonawczych do ww. ustaw.

Kierunki i zakres działań Inspekcji wynikają z bieżących problemów występujących w rolnictwie i mają na celu rozwiązywanie lub ograniczanie ich negatywnych skutków z korzyścią dla producentów rolnych eksporterów i importerów.

Zadania i cele Inspekcji osiągane są poprzez prowadzenie działalności kontrolnej diagnostycznej - które stanowią podstawę działania Inspekcji jak również poprzez prowadzenie szeroko zakrojonej działalności edukacyjnej nakierowanej na podnoszenie wiedzy z zakresu ochrony roślin i nasiennictwa wśród producentów rolnych i przedsiębiorców działających w branży rolniczej.

Ważnym obszarem działalności Inspekcji jest diagnostyka laboratoryjna. Laboratoria Inspekcji działają w oparciu o wdrożony system zarządzania jakością a większość z nich uzyskała certyfikat akredytacji PCA na zgodność z normą międzynarodową PN-EN ISO/IEC 170252005. Posiadanie akredytacji stanowi potwierdzenie że usługi świadczone przez laboratorium reprezentują wysoki standard jakości uzyskiwany poprzez stosowanie uznanych metod badawczych i nowoczesnego wyposażenia oraz kompetencje i bezstronność personelu przy zapewnieniu stałej gotowości do współpracy z klientem.

Data rejestracji: 25.11.2021