Partnerzy KSOW

Koło Gospodyń Wiejksich w Starej Wronie Wronianki

Forma prawna:
Organizacja pozarządowa (m.in.: stowarzyszenia, fundacje, KGW, OSP)

NIP:
5671925087

REGON:
520596088

Adres siedziby:
mazowieckie
Stara Wrona
09-131 Joniec

Numer telefonu: 530212749
Adres e-mail: kgw.wronianki@o2.pl

Zasięg terytorialny:
lokalny

Priorytety PROW:

I. Transfer wiedzy i innowacje

 • Innowacje społeczne i organizacyjne
 • Innowacje w ochronie środowiska

II. Rentowność i konkurencyjność gospodarstw

 • Alternatywne źródła dochodów dla rolników (różnicowanie dochodów gospodarstw)
 • Organizacje i zrzeszenia producentów rolnych

III. Organizacja łańcucha dostaw żywności

 • Marketing produktów rolnych
 • Nowe kategorie biznesu (np. bioekonomia, ekonomia cyrkularna

IV. Wzmacnianie ekosystemów

 • Zachowanie różnorodności biologicznej

V. Efektywne gospodarowanie zasobami

 • Optymalizacja zużycia wody
 • Odnawialne źródła energii

VI . Zrównoważony rozwój terytorialny

 • Aktywizacja społeczna
 • Infrastruktura wiejska ( m.in.: zagospodarowanie przestrzenne, gospodarka mieszkaniowa, internet)
 • Usługi publiczne (transport, kultura, edukacja, zdrowie)
 • Odnowa wsi

Opis dotychczasowej działalności:

Koło Gospodyń Wiejskich w Starej Wronie „Wronianki” działa od 2021 roku ale wcześniej organizowaliśmy bądź współorganizowaliśmy wiele projektów jako grupa nieformalna bądź członkowie innych stowarzyszeń oraz fundacji. Zorganizowaliśmy m.in. zbiórkę pieniędzy i artykułów spożywczych w ramach akcji „Szlachetna Paczka” spotkanie wigilijne i karnawałowe dla mieszkańców powiatu.

Data rejestracji: 12.01.2022