Partnerzy KSOW

Stowarzyszenie Opolski Klaster Produktów Regionalnych

Forma prawna:
Rolnicze zrzeszenie branżowe i sektorowe (m.in.: klastry)

NIP:
7471922027

REGON:
520761185

Adres siedziby:
opolskie
Krzyżowice 2
49-332 Krzyżowice

Numer telefonu: 784122133
Adres e-mail: opolskiklaster@gmail.com

Zasięg terytorialny:
regionalny

Priorytety PROW:

I. Transfer wiedzy i innowacje

  • Transfer wiedzy
  • Innowacje w łańcuchach żywności
  • Innowacje w przetwórstwie rolno-spożywczym

III. Organizacja łańcucha dostaw żywności

  • Skrócone łańcuchy dostaw żywności
  • Marketing produktów rolnych
  • Przetwórstwo produktów rolnych

Opis dotychczasowej działalności:

Trzon Klastra stanowią rolnicy oraz przedsiębiorcy przetwarzający produkty pochodzenia roślinnego i zwierzęcego. Głównymi produktami jest wino oraz sery gdzie poza samą produkcją wspieramy inicjatywy popularyzacji wzrostu rentowności małych gospodarstw rolnych oraz rozwojowi produktów rzemieślniczych w regionie poprzez organizację szkoleń, pokazów i warsztatów.

Data rejestracji: 12.01.2022