Partnerzy KSOW

Nałęczowski Ośrodek Kultury

Forma prawna:
Jednostka samorządu terytorialnego

NIP:
7162153855

REGON:
000287390

Adres siedziby:
lubelskie
ul. Lipowa 6
24-150 Nałęczów

Numer telefonu: 815014069
Strona WWW: www.noknaleczow.pl
Adres e-mail: nok@naleczow.pl

Zasięg terytorialny:
regionalny

Priorytety PROW:

VI . Zrównoważony rozwój terytorialny

  • Aktywizacja społeczna
  • Usługi publiczne (transport, kultura, edukacja, zdrowie)
  • Tożsamość i integracja społeczna

Opis dotychczasowej działalności:

Nałęczowski Ośrodek Kultury to instytucja z ponad 60 letnią historią. Coroczny kalendarz wydarzeń kulturalnych Nałęczowskiego Ośrodka Kultury wypełniają po brzegi festiwale przeglądy koncerty warsztaty jarmarki kiermasze skierowane do lokalnej społeczności i współtworzone wraz z nią. W swoich działaniach zawsze w sposób szczególny NOK wspiera lokalnych producentów rękodzielników i twórców ludowych. Od wielu lat NOK współpracuje i wspiera działania Kół Gospodyń Wiejskich stowarzyszeń i nieformalnych grup mieszkańców. Priorytetem na kolejne lata staje się dla nas wzmocnienie działań kulturalno-edukacyjnych mających na celu szeroką aktywizację społeczną a w efekcie podniesienie poziomu integracji i tożsamości społecznej lokalnych środowisk.

Data rejestracji: 13.01.2022