Partnerzy KSOW

Europejska Fundacja Pamięć i Dziedzictwo

Forma prawna:
Organizacja pozarządowa (m.in.: stowarzyszenia, fundacje, KGW, OSP)

NIP:
5562542447

REGON:
340017046

Adres siedziby:
kujawsko-pomorskie
ul. Tumska 14
87-140 Chełmża

Numer telefonu: 668400191
Strona WWW: efpid.pl
Adres e-mail: efpid@gazeta.pl

Zasięg terytorialny:
ogólnopolski

Priorytety PROW:

I. Transfer wiedzy i innowacje

 • Innowacje społeczne i organizacyjne
 • Innowacje w ochronie środowiska
 • Innowacje w leśnictwie

II. Rentowność i konkurencyjność gospodarstw

 • Alternatywne źródła dochodów dla rolników (różnicowanie dochodów gospodarstw)
 • Małe gospodarstwa rolne

III. Organizacja łańcucha dostaw żywności

 • Promowanie dobrostanu zwierząt

IV. Wzmacnianie ekosystemów

 • Ochrona gleb przed erozją
 • Ochrona wód
 • Zachowanie różnorodności biologicznej
 • Rolnictwo ekologiczne

V. Efektywne gospodarowanie zasobami

 • Gospodarka o obiegu zamkniętym/ samowystarczalność energetyczna gospodarstwa
 • Gospodarowanie gruntami rolnymi
 • Optymalizacja zużycia wody
 • Gospodarka leśna/ zalesianie
 • Odnawialne źródła energii
 • Recykling substancji odżywczych

VI . Zrównoważony rozwój terytorialny

 • Aktywizacja społeczna
 • Budowanie marki terytorialnej
 • Leader/ RLKS
 • Infrastruktura wiejska ( m.in.: zagospodarowanie przestrzenne, gospodarka mieszkaniowa, internet)
 • Ekonomia społeczna i ekonomia doświadczeń
 • Usługi publiczne (transport, kultura, edukacja, zdrowie)
 • Dostęp do rynku pracy/ podnoszenie kwalifikacji
 • Przedsiębiorczość/ pozarolnicze miejsca pracy
 • Odnowa wsi
 • Tożsamość i integracja społeczna

Opis dotychczasowej działalności:

Nasza misja to

Z szacunkiem patrzymy na wczoraj z odwagą wchodzimy w dzisiaj jesteśmy gotowi na jutro bo rozumiejąc dzieje naszych przodków nie lękamy się przyszłości.

Organizacja pozarządowa działająca na terenach wiejskich oraz wiejsko-miejskich miasta poniżej 20 ty. mieszkańców ale również w miastach uznanych za duże - np. stolice województw. Jesteśmy skupieni na sprawach kultury i merytorycznie pod resort kultury i dziedzictwa narodowego podlegamy. Fundacja istnieje od 2005 r. Zrealizowaliśmy programy z zakresu odnowy wsi i tzw. małych projektów Suchary gm. Nakło nad Notecią ale też projekty badawcze i wydawnicze na terenach gminy Dąbrowa Chełmińska powiat bydgoski - wspólnie z Instytutem Archeologii Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu.

Wspieramy organizacje wiejskie w tym koła gospodyń m.in. w know how z zakresu ekonomii społecznej lecz nie tylko. Zaangażowaliśmy się z sukcesem w projekty z zakresu wspierania seniorów i osób niepełnosprawnych aktywizacji społecznej kulturalnej i zawodowej a w trakcie pandemii koronawirusa we wspieranie przedsiębiorców także z wiosek i małych miast w dostęp do instrumentów tarczy antykryzysowej - np. jako podwykonawca Agencji Rozwoju Regionalnego w Starachowicach w dostepie do nieoprocentowanych pożyczek z instrumentem pomocy publicznej. Podejmujemy też inicjatywy w zakresie promowania ekologicznych odnawialnych źródeł energii.

Data rejestracji: 13.01.2022