Partnerzy KSOW

Gmina Biała

Forma prawna:
Jednostka samorządu terytorialnego

NIP:
7551912048

REGON:
531413343

Adres siedziby:
opolskie
Rynek 10
48-210 Biała

Numer telefonu: 774388531
Strona WWW: www.biala.gmina.pl
Adres e-mail: sekretariat@biala.gmina.pl

Zasięg terytorialny:
regionalny

Priorytety PROW:

I. Transfer wiedzy i innowacje

  • Transfer wiedzy
  • Innowacje społeczne i organizacyjne
  • Innowacje w ochronie środowiska

VI . Zrównoważony rozwój terytorialny

  • Infrastruktura wiejska ( m.in.: zagospodarowanie przestrzenne, gospodarka mieszkaniowa, internet)
  • Usługi publiczne (transport, kultura, edukacja, zdrowie)
  • Tożsamość i integracja społeczna

Opis dotychczasowej działalności:

Gmina Biała realizuje projekty przy wykorzystaniu w głównej mierze środków zewnętrznych zarówno inwestycyjnych ale również społecznych. Czynnie współpracuje z wieloma organizacjami pozarządowymi z terenu gminy i regionu w tym koła gospodyń wiejskich jednostki OSP kluby sportowe zrzeszenia producentów rolnych. W swoich przedsięwzięciach zwraca uwagę na ochronę środowiska naturalnego odporność na zmiany klimatu wspiera społeczne inicjatywy tradycja obszarów wiejskich historia i kultura potrzeby różnych grup społecznych od seniorów po dzieci.

Data rejestracji: 13.01.2022