Partnerzy KSOW

Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.

Forma prawna:
Państwowa lub samorządowa jednostka organizacyjna

NIP:
8130010538

REGON:
690260330

Adres siedziby:
podkarpackie
Fryderyka Szopena
35-959 Rzeszów

Numer telefonu: 178676215
Strona WWW: www.rarr.rzeszow.pl
Adres e-mail: mduda@rarr.rzeszow.pl

Zasięg terytorialny:
międzynarodowy

Priorytety PROW:

I. Transfer wiedzy i innowacje

 • Transfer wiedzy
 • Innowacje społeczne i organizacyjne
 • Innowacje w rolnictwie ekologicznym
 • Doradztwo rolnicze

II. Rentowność i konkurencyjność gospodarstw

 • Alternatywne źródła dochodów dla rolników (różnicowanie dochodów gospodarstw)
 • Małe gospodarstwa rolne
 • Organizacje i zrzeszenia producentów rolnych
 • Zarządzanie ryzykiem w rolnictwie

III. Organizacja łańcucha dostaw żywności

 • Marketing produktów rolnych
 • Nowe kategorie biznesu (np. bioekonomia, ekonomia cyrkularna

IV. Wzmacnianie ekosystemów

 • Rolnictwo ekologiczne

V. Efektywne gospodarowanie zasobami

 • Gospodarka o obiegu zamkniętym/ samowystarczalność energetyczna gospodarstwa
 • Odnawialne źródła energii

VI . Zrównoważony rozwój terytorialny

 • Aktywizacja społeczna
 • Budowanie marki terytorialnej
 • Leader/ RLKS
 • Ekonomia społeczna i ekonomia doświadczeń
 • Dostęp do rynku pracy/ podnoszenie kwalifikacji
 • Przedsiębiorczość/ pozarolnicze miejsca pracy
 • Odnowa wsi
 • Tożsamość i integracja społeczna

Opis dotychczasowej działalności:

Jednostka organizacyjna Samorządu Województwa Podkarpackiego, nie działająca dla zysku, powołana w 1993 roku.

Zrealizowała ponad 350 projektów finansowanych z środków Unii Europejskiej o wart prawie 500 mln EUR.

Udzieliła ponad 500 pożyczek na łączną kwotę ponad 100 mln z, w tym 100 pożyczek na założenie działalności gospodarczej na łączną kwotę 5 mln zł.

Udzieliła dotacji na rozpoczęcie działalności gospodarczej dla ponad 1000 osób i wsparła powstanie ponad 400 przedsiębiorstw społecznych i finansując wsparcie ponad 800 miejsca pracy w przedsiębiorstwach społecznych.

Przeszkoliła ponad 25tys.osób z bardzo różnej tematyki w tym innowacji współpracy ponadnarodowej, zarządzania projektami, zakładania i prowadzenia firm i start-upów,

zarządza Podkarpackim Parkiem Naukowo-Technologicznym AEROPOLIS, Inkubatorem Technologicznym i preinkubatorem akademickim.

Zrealizowała ponad 50 projektów międzynarodowych na łączną kwotę ponad 50 mln EUR w których uczestniczyło ponad 400 partnerów z całej Europy.

Ponad 300 mln zł dotacji pozyskanych dla samorządów.

Ponad 650 mln zł dotacji pozyskanych dla przedsiębiorców.

Data rejestracji: 14.01.2022