Partnerzy KSOW

FUNDACJA MEMO

Forma prawna:
Organizacja pozarządowa (m.in.: stowarzyszenia, fundacje, KGW, OSP)

NIP:
5512629979

REGON:
367128320

Adres siedziby:
małopolskie
Szkolna 47
34-120 Roczyny

Numer telefonu: 531245785
Strona WWW: www.fundacjamemo.pl
Adres e-mail: reginapazdur@gmail.com

Zasięg terytorialny:
ogólnopolski

Priorytety PROW:

VI . Zrównoważony rozwój terytorialny

  • Aktywizacja społeczna
  • Tożsamość i integracja społeczna

Opis dotychczasowej działalności:

Najważniejsze cele Fundacji

1. Działalność naukowa oświatowa edukacyjna kulturalna i artystyczna w szczególności w zakresie

a Ochrony upowszechniania promocji materialnego i niematerialnego dziedzictwa kulturowego Polski w tym materialnego i niematerialnego dziedzictwa kulturowego mniejszości etnicznych i narodowych zamieszkujących Polskę.

b Edukacji i wspierania rozwoju dzieci młodzieży i dorosłych w zakresie nauki kultury i sztuki

c Przeciwdziałania nierównościom społecznym przemocy i dyskryminacji

d Aktywizacji społecznej grup zagrożonych dyskryminacją i wykluczeniem społecznym wspierania popularyzacji działalności i twórczości przedstawicieli tych grup.

e Wspomagania rozwoju wspólnot i społeczności lokalnych oraz promowanie aktywnego uczestnictwa w życiu społecznym.

f Działań mających na celu poprawę jakości i poziomu życia osób starszych dla godnego starzenia

 

Fundacja Memo otrzymała dwukrotnie dotację na projekty dwuletnie w 2019 r. oraz 2021 w ramach programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich FIO oraz NOWEFIO dotyczące autorskiego projektu Archiwum Gminy Andrychów.

Celem zadania jest zachęcenie miejscowej społeczności do udziału w działaniach związanych z ochroną dziedzictwa kulturowego regionu przy jednoczesnym zdobywaniu przez uczestników projektu wiedzy w sferze działań obywatelskich.

Trwałym efektem jest Archiwum Gminy Andrychów które ma postać cyfrową a jego zasób jest prezentowany w Internecie na specjalnie zbudowanym w tym celu serwisie Internetowym aga.edu.pl

 

Wroku 2018 zainicjowaliśmy serię wydawniczą dotycząca polskich tańców narodowych. Pomysłodawcą i inicjatorem serii

wydawniczej był Witold Broda który badając polską kulturę muzyczną ludową i tradycyjną zauważył potrzebę pochylenia się nad zagadnieniami związanymi z różnicami funkcjonowania w przestrzeni publicznej mowie i wyobrażeniu potocznym a także dyskursie akademickim zagadnień związanych z tańcami narodowymi. I tak od 2018 realizujemy projekt poszerzania wiedzy teoretycznej i praktycznej z tego zakresu tym samym przyczyniając się -jak ufamy – do podnoszenia jakości edukacji kulturalnej. W roku 2018 i 2019 realizowaliśmy projekty dotyczące poloneza najpierw wydaliśmy publikację autorstwa Tomasza Nowaka a rok później płytę CD Kapeli Brodów pod tym samym tytułem. W roku 2020 rozpoczęliśmy prace nad krakowiakami wydając publikację Tomasza Nowaka podejmującą temat tego tańca narodowego przed nami oczekiwanie na premierę - w grudniu 2021 r. - płyty CD Kapeli Brodów zatytułowanej Krakowiaki. W tym samym miesiącu miała miejsce premiera ksiązki MAZURek - podobnie jak poprzednie publikacje i tę napisał Tomasz Nowak niekwestionowany specjalista z tego zakresu.

 

Oprócz tego zorganizowaliśmy wiele kursów z zakresu tradycyjnego rzemiosła - dotyczacego łyżkarstwa bibułkarstwa i pisankarstwa.

Data rejestracji: 14.01.2022