Partnerzy KSOW

Stowarzyszenie Lawenda Kujawska

Forma prawna:
Organizacja pozarządowa (m.in.: stowarzyszenia, fundacje, KGW, OSP)

REGON:
36609462900000

Adres siedziby:
kujawsko-pomorskie
Leszcze 32
88-180 Leszcze

Numer telefonu: 507097499
Adres e-mail: lovenda.kujawska@gmail.com

Zasięg terytorialny:
lokalny

Priorytety PROW:

VI . Zrównoważony rozwój terytorialny

  • Budowanie marki terytorialnej
  • Odnowa wsi
  • Tożsamość i integracja społeczna

Opis dotychczasowej działalności:

Nasze stowarzyszenie skupia się na

Działanie na rzecz rozwoju i promocji gminy Złotniki Kujawskie

Rozwój lawendowej wioski

Tworzenie produktów lokalnych i turystycznych w ramach lawendowej wioski

Promocja i popularyzacja wiedzy o lawendowej wiosce

Popularyzowanie edukacji ochrony środowiska sportu rekreacji i działań kulturalnych

Propagowanie działań kulturalnych w oparciu o tradycję i dziedzictwo Kujaw

Działalność na rzecz promocji rozwoju i integracji środowiska lokalnego

Od 2016 roku we współpracy z Gminą Złotniki Kujawskie i lokalnym Stowarzyszeniami realizujemy cykliczne wydarzenia pt. Festiwal Lawendy na Kujawach cieszące się wielkim zainteresowaniem odwiedzających i bogate w ciekawe atrakcje. Na te działania pozyskiwaliśmy środki z grantów Tesco Decydujesz pomagamy od sponsorów oraz z gminy Złotniki Kujawskie.

Mikroprojekt Rodzinne Lawendowanie - stworzenie strefy rekreacyjnej dla członków stowarzyszenia i ich rodzin dofinansowane i zrealizowane w ramach Inicjuj z FIObis.

Data rejestracji: 11.04.2022