Partnerzy KSOW

Ochotnicza Straż Pożarna w Książkach

Forma prawna:
Organizacja pozarządowa (m.in.: stowarzyszenia, fundacje, KGW, OSP)

NIP:
8781770902

REGON:
871556622

Adres siedziby:
kujawsko-pomorskie
ul. Szkolna 18
87-222 Książki

Numer telefonu: 782850898
Adres e-mail: piotr.blazejewski1@wp.pl

Zasięg terytorialny:
lokalny

Priorytety PROW:

VI . Zrównoważony rozwój terytorialny

  • Aktywizacja społeczna
  • Tożsamość i integracja społeczna

Opis dotychczasowej działalności:

Ochotnicza Straż Pożarna w Książkach powstała w 1917 r. Członkami są druhny druhowie oraz Młodzieżowa Drużyna Pożarnicza. Jednostka od 1995 roku włączona jest do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego oraz do kampanii obwodowej powiatu wąbrzeskiego. Akcje ratowniczo-gaśnicze dotyczące pożarów miejscowych zagrożeń czy klęsk żywiołowych prowadzone są na terenie miejscowości Książki Brudzawki Zaskocz Łopatki Szczuplinki oraz na pozostałym terenie gminy Książki i powiatu wąbrzeskiego. Jednostka czynnie uczestniczy w zawodach sportowo-pożarniczych organizowanych na szczeblach gminnych i powiatowych. Jednostka została także wytypowana do specjalności ratownictwa wodnego. Najczęściej występujące działania na rzecz bezpieczeństwa to akcje dotyczące pożarów oraz miejscowych zagrożeń.

Data rejestracji: 13.04.2022