Partnerzy KSOW

Fundacja BORYNA Centrum Terapii Dźwiękiem i Muzyką

Forma prawna:
Organizacja pozarządowa (m.in.: stowarzyszenia, fundacje, KGW, OSP)

NIP:
9562141532

REGON:
871729407

Adres siedziby:
kujawsko-pomorskie
Mickiewicza 50/13
87-100 Toruń

Numer telefonu: 607776737
Strona WWW: Mickiewicza
Adres e-mail: miranka@onet.pl

Zasięg terytorialny:
lokalny

Priorytety PROW:

VI . Zrównoważony rozwój terytorialny

  • Aktywizacja społeczna
  • Usługi publiczne (transport, kultura, edukacja, zdrowie)
  • Tożsamość i integracja społeczna

Opis dotychczasowej działalności:

Działamy w zakresie wykorzystywania muzyki jako wszechstronnego narzędzia służącego podniesieniu jakości życia człowieka na wielu płaszczyznach m.in. rozwoju kulturalnego integracji społecznej wielopokoleniowej poprawy zdrowia zwiększenia efektywności nauczania. Organizujemy wykłady i warsztaty terapii dźwiękiem i muzyka spotkania i seminaria oraz koncerty. Dużym wydarzeniem był projekt przeprowadzony w 2018 r. w dwóch województwach- Wielkopolskim i Dolnośląskim z uczestnictwem osób z różnymi rodzajami niepełnosprawności z kilku powiatów w tym z obszarów wiejskich. Przeprowadziliśmy warsztaty dostarczające uczestnikom m.in. technik koncentracji uwagi poprawy pamięci i uwagi. W naszych projektach występują także wystawy prac plastycznych tworzonych przez uczestników. Są formą aktywizacji mieszkańców i integracji między pokoleniami i między różnymi grupami społecznymi.

Data rejestracji: 15.04.2022