Partnerzy KSOW

fundacja smacznego

Forma prawna:
Organizacja pozarządowa (m.in.: stowarzyszenia, fundacje, KGW, OSP)

NIP:
9562282379

REGON:
340830764

Adres siedziby:
kujawsko-pomorskie
Szramowo 12
87-312 Szramowo

Numer telefonu: 603 221 812
Adres e-mail: maria.niemyjska@gmail.com

Zasięg terytorialny:
lokalny

Priorytety PROW:

VI . Zrównoważony rozwój terytorialny

  • Aktywizacja społeczna
  • Usługi publiczne (transport, kultura, edukacja, zdrowie)
  • Tożsamość i integracja społeczna

Opis dotychczasowej działalności:

Fundacja smacznego powstała w 2010 roku i jest organizacją skupioną na wspieraniu i promocji kultury i integracji społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym. Organizacja do 2021 roku działała w Toruniu organizując cykliczny festiwal artystyczny i współpracując przy organizacji wydarzeń literackich muzycznych i teatralnych. Obecnie organizacja przeniosła siedzibę do gminy Zbiczno w woj. kujawsko-pomorskim i planuje prowadzić działania statutowe na terenach wiejskich. Fundacja posiada status OPP.

Data rejestracji: 19.04.2022