Partnerzy KSOW

Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Koronowie

Forma prawna:
Inne niż wyżej wymienione

NIP:
9670058963

REGON:
090221314

Adres siedziby:
kujawsko-pomorskie
Szosa Kotomierska 3
86-010 Koronowo

Numer telefonu: 52 3822 504
Strona WWW: http//www.mgok.koronowo.pl/
Adres e-mail: sekretariat@mgok.koronowo.pl

Zasięg terytorialny:
regionalny

Priorytety PROW:

I. Transfer wiedzy i innowacje

  • Transfer wiedzy
  • Innowacje społeczne i organizacyjne

VI . Zrównoważony rozwój terytorialny

  • Aktywizacja społeczna
  • Budowanie marki terytorialnej
  • Leader/ RLKS
  • Infrastruktura wiejska ( m.in.: zagospodarowanie przestrzenne, gospodarka mieszkaniowa, internet)
  • Ekonomia społeczna i ekonomia doświadczeń
  • Odnowa wsi
  • Tożsamość i integracja społeczna

Opis dotychczasowej działalności:

Miejsko - Gminny Ośrodek Kultury jest koordynatorem działalności kulturalnej na terenie gminy Koronowo. Poza kreowaniem kultury kieruje on również pracą ponad 30 świetlic wiejskich.

Ośrodek jest inicjatorem zarówno działań kulturalnych jak i turystycznych rekreacyjnych informacyjnych edukacyjnych a nawet charytatywnych.

Data rejestracji: 20.04.2022