Partnerzy KSOW

Szkoła Podstawowa w Strzelcach Górnych

Forma prawna:
Szkoła lub placówka oświatowa

NIP:
5541975537

Adres siedziby:
kujawsko-pomorskie
Szkolna 6
86-022 Strzelce Górne

Numer telefonu: 523817020
Strona WWW: http//www.spstrzelce.gminadobrcz.pl/
Adres e-mail: spstrzelceg@dobrcz.pl

Zasięg terytorialny:
lokalny

Priorytety PROW:

VI . Zrównoważony rozwój terytorialny

  • Aktywizacja społeczna
  • Budowanie marki terytorialnej
  • Usługi publiczne (transport, kultura, edukacja, zdrowie)
  • Tożsamość i integracja społeczna

Opis dotychczasowej działalności:

Jesteśmy szkołą która integruje i wspiera społeczność lokalną nie tylko poprzez spełnianie naszej podstawowej roli jako placówki oświatowej ale także poprzez tworzenie przyjaznych warunków dla działalności stowarzyszeń i lokalnych grup inicjatywnych.

Data rejestracji: 21.04.2022