Partnerzy KSOW

Gminne Centrum Kultury w Krasnymstawie z/s w Siennicy Nadolnej

Forma prawna:
Państwowa lub samorządowa jednostka organizacyjna

NIP:
5641199386

REGON:
110104160

Adres siedziby:
lubelskie
Siennica Nadolna
22-302 Siennica Nadolna 15D

Numer telefonu: 82 5770625
Strona WWW: www.gck.p9.pl
Adres e-mail: kontakt@gck.p9.pl

Zasięg terytorialny:
lokalny

Priorytety PROW:

I. Transfer wiedzy i innowacje

  • Transfer wiedzy
  • Innowacje społeczne i organizacyjne

VI . Zrównoważony rozwój terytorialny

  • Aktywizacja społeczna
  • Usługi publiczne (transport, kultura, edukacja, zdrowie)
  • Tożsamość i integracja społeczna

Opis dotychczasowej działalności:

Jesteśmy samorządową instytucją kultury działająca na terenie gminy wiejskiej Krasnystaw. W skład naszej struktury organizacyjnej wchodzi 6 domów kultury biblioteka oraz 2 filie i punkt biblioteczny.Organizujemy życie kulturalne gminy. Współpracujemy z lokalnymi liderami organizacjami społecznymi KGW OSP Klubem Seniora szkołami oraz innymi instytucjami i przedstawicielami środowisk naszej gminy. Animujemy miejscową społeczność do wspólnych działań promujemy miejscowych twórców ludowych rękodzielników wytwórców lokalnych produktów miejsca atrakcyjne pod względem historycznym turystycznym i kulturowym . Prowadzimy i wspieramy działalność amatorskich zespołów artystycznych organizujemy imprezy i akcje kulturalne.

Data rejestracji: 24.06.2022