Partnerzy KSOW

e-emerit

Forma prawna:
Osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą

NIP:
7392098999

REGON:
357246687

Adres siedziby:
mazowieckie
Bartłomieja
02-683 Warszawa

Numer telefonu: 601767741
Adres e-mail: bkemerit@gmail.com

Zasięg terytorialny:
lokalny

Priorytety PROW:

I. Transfer wiedzy i innowacje

 • Innowacje społeczne i organizacyjne

VI . Zrównoważony rozwój terytorialny

 • Aktywizacja społeczna
 • Budowanie marki terytorialnej
 • Leader/ RLKS
 • Infrastruktura wiejska ( m.in.: zagospodarowanie przestrzenne, gospodarka mieszkaniowa, internet)
 • Ekonomia społeczna i ekonomia doświadczeń
 • Usługi publiczne (transport, kultura, edukacja, zdrowie)
 • Dostęp do rynku pracy/ podnoszenie kwalifikacji
 • Przedsiębiorczość/ pozarolnicze miejsca pracy
 • Odnowa wsi
 • Tożsamość i integracja społeczna

Opis dotychczasowej działalności:

Koordynacja procesu planowania strategicznego opracowywanie lokalnej diagnozy prowadzenie sondażu formułowanie lokalnych strategii rozwoju kierowanego przez społeczność animowanie partnerskiej współpracy na obszarach wiejskich i ich powiązań z obszarami miejskimi.

Data rejestracji: 09.07.2022