Partnerzy KSOW

Gmina Nidzica

Forma prawna:
Jednostka samorządu terytorialnego

NIP:
984 016 15 72

REGON:
510743640

Adres siedziby:
warmińsko-mazurskie
Plac Wolności 1
13-100 Nidzica

Numer telefonu: 89 625 07 10
Strona WWW: www.nidzica.pl
Adres e-mail: um@nidzica.pl

Zasięg terytorialny:
lokalny

Priorytety PROW:

I. Transfer wiedzy i innowacje

  • Innowacje społeczne i organizacyjne
  • Innowacje w ochronie środowiska

VI . Zrównoważony rozwój terytorialny

  • Aktywizacja społeczna
  • Infrastruktura wiejska ( m.in.: zagospodarowanie przestrzenne, gospodarka mieszkaniowa, internet)
  • Usługi publiczne (transport, kultura, edukacja, zdrowie)
  • Odnowa wsi

Opis dotychczasowej działalności:

W latach 2014-2020 Gmina Nidzica realizowała kilkadziesiąt zadań i projektów. Realizacja wszystkich inwestycji nie doszłaby do skutku gdyby nie zewnętrzne źródła finansowania z których korzystają władze samorządowe. W perspektywie finansowej 2014-2020 Gmina Nidzica pozyskała ponad 60 mln złotych.

 

Wizją Gminy Nidzica szerzej opisaną w Strategii Rozwoju Społeczno-Gospodarczego Gminy Nidzica na lata 2022-2030 jest WYSOKA JAKOŚĆ ŻYCIA MIESZKAŃCÓW GMINY NIDZICA realizowana poprzez

- dobrze płatne i stabilne miejsca pracy

- rozwój mieszkalnictwa

- dobry poziom edukacji powstanie żłobka publicznego dostępność opieki przedszkolnej i inwestycje oświatowe

- różnorodną ofertę kulturalna i sportową dedykowaną wszystkim grupom odbiorców

- spójną politykę senioralna

- ochronę środowiska edukację ekologiczną i zabezpieczoną opiekę nad zwierzętami

- samowystarczalność energetyczna

- dostępność komunikacyjna

- rewitalizację.

Data rejestracji: 15.07.2022