Partnerzy KSOW

Gmina Tarnówka

Forma prawna:
Jednostka samorządu terytorialnego

NIP:
767-16-74-657

REGON:
5700791394

Adres siedziby:
wielkopolskie
Tarnówka
77-416 Tarnówka

Numer telefonu: 672664002
Strona WWW: www.tarnowka.pl
Adres e-mail: urzad@tarnowka.pl

Zasięg terytorialny:
lokalny

Priorytety PROW:

V. Efektywne gospodarowanie zasobami

 • Odnawialne źródła energii

VI . Zrównoważony rozwój terytorialny

 • Aktywizacja społeczna
 • Budowanie marki terytorialnej
 • Leader/ RLKS
 • Infrastruktura wiejska ( m.in.: zagospodarowanie przestrzenne, gospodarka mieszkaniowa, internet)
 • Ekonomia społeczna i ekonomia doświadczeń
 • Usługi publiczne (transport, kultura, edukacja, zdrowie)
 • Dostęp do rynku pracy/ podnoszenie kwalifikacji
 • Przedsiębiorczość/ pozarolnicze miejsca pracy
 • Odnowa wsi
 • Tożsamość i integracja społeczna

Opis dotychczasowej działalności:

Gmina Tarnówka jest gminą wiejską położoną w dorzeczu Gwdy z dominującym rolnictwem. Jest ośrodkiem samorządowym 11 sołectw na powierzchni 13 223 ha mieszka 3100 mieszkańców. W 2015r. gmina przystąpiła do lokalnej Grupy Działania Krajna Złotowska gdzie od kilku lat realizujemy projekty z Odnowy Wsi ukierunkowane na rozwój integracji społecznej mieszkańców gminy. W gminie Tarnówka działają Stowarzyszenia Rozwoju Wsi Koła Gospodyń Wiejskich Straży Pożarnej Służby Medyczne Stowarzyszenie Kultury i Sportu. Atutem jest nieskażona przemysłem natura oraz krajobraz wraz z rzeką Gwdą która przepływa przez naszą gminę.

Data rejestracji: 19.09.2022