Partnerzy KSOW

Fimple.tv sp. z o.o.

Forma prawna:
Spółka handlowa (spółka z o.o, spółka akcyjna, spółka jawna, itp.)

NIP:
9292072889

Adres siedziby:
lubuskie
Ul. Jędrzychowska 44c/1
65-385 Zielona Góra

Numer telefonu: 796469291
Strona WWW: warsztaty.fimple.tv
Adres e-mail: mariusz@fimple.tv

Zasięg terytorialny:
lokalny

Priorytety PROW:

I. Transfer wiedzy i innowacje

  • Innowacje w łańcuchach żywności
  • Innowacje w przetwórstwie rolno-spożywczym

II. Rentowność i konkurencyjność gospodarstw

  • Alternatywne źródła dochodów dla rolników (różnicowanie dochodów gospodarstw)

III. Organizacja łańcucha dostaw żywności

  • Skrócone łańcuchy dostaw żywności
  • Marketing produktów rolnych
  • Przetwórstwo produktów rolnych

VI . Zrównoważony rozwój terytorialny

  • Aktywizacja społeczna
  • Usługi publiczne (transport, kultura, edukacja, zdrowie)
  • Dostęp do rynku pracy/ podnoszenie kwalifikacji

Opis dotychczasowej działalności:

Jesteśmy organizatorami stacjonarnych warsztatów rzemieślniczych z wyrobu wędlin, serów, pieczywa. Misją Fimple.tv jest budowanie świadomości żywieniowej w społeczeństwie poprzez praktyczne warsztaty kulinarno-rzemieślnicze, podczas których każdy uczestnik samodzielnie wykonuje swojskie wyroby kulinarne wędliny, sery, pieczywo.

Data rejestracji: 17.11.2022