Partnerzy KSOW

Mieleńska Lokalna Grupa Rybacka

Forma prawna:
Lokalna Grupa Rybacka

NIP:
4990604100

REGON:
320735930

Adres siedziby:
zachodniopomorskie
Nadmorska27
76-034 Sarbinowo

Numer telefonu: 600400508
Strona WWW: www.mlgr.pl
Adres e-mail: b.adamow@mlgr.pl

Zasięg terytorialny:
lokalny

Priorytety PROW:

I. Transfer wiedzy i innowacje

 • Innowacje w hodowli zwierząt
 • Innowacje w łańcuchach żywności

II. Rentowność i konkurencyjność gospodarstw

 • Alternatywne źródła dochodów dla rolników (różnicowanie dochodów gospodarstw)

III. Organizacja łańcucha dostaw żywności

 • Skrócone łańcuchy dostaw żywności
 • Nowe kategorie biznesu (np. bioekonomia, ekonomia cyrkularna

IV. Wzmacnianie ekosystemów

 • Ochrona wód
 • Zachowanie różnorodności biologicznej

V. Efektywne gospodarowanie zasobami

 • Gospodarka o obiegu zamkniętym/ samowystarczalność energetyczna gospodarstwa
 • Optymalizacja zużycia wody
 • Odnawialne źródła energii

VI . Zrównoważony rozwój terytorialny

 • Aktywizacja społeczna
 • Leader/ RLKS
 • Przedsiębiorczość/ pozarolnicze miejsca pracy
 • Tożsamość i integracja społeczna

Opis dotychczasowej działalności:

Wspieranie rybaków morskich i śródlądowych w dywersyfikacji ich źródeł dochodu oraz rozwój przedsiębiorczości w ramach PO Ryby

Data rejestracji: 23.11.2022