Projekty 2014-2020

Nitkomanka – pracownia rękodzielnicza

KONTEKST I CELE PROJEKTU

Celem projektu był rozwój przedsiębiorczości poprzez podjęcie działalności gospodarczej i osiąganie zysków przez Panią Annę Nitę. Beneficjentka chciała stworzyć markę rozpoznawalną w swojej niszy oraz w kręgach nurtu slow fashion. Celem było również zwiększenie świadomości dotyczącej tematu mody zrównoważonej, ekologii w branży mody, upowszechnianie technik rękodzielniczych w środowisku lokalnym, również wśród grup defaworyzowanych oraz integracja lokalnego środowiska rękodzielników.

ZREALIZOWANE DZIAŁANIA

Beneficjentka dzięki wsparciu ze środków PROW 2014-2020 wyposażyła pracownię rękodzielniczą w niezbędne maszyny i narzędzia potrzebne do pracy, takie jak: krosno, snowadło, frędzlarkę, czółenka tkackie, parasolkę do nawijania nici, rozpinacz do tkanin. W celu jak najlepszego zaprezentowania swojej oferty oraz prowadzenia sklepu internetowego zakupiono aparat fotograficzny z dodatkowym obiektywem, zestaw softboxów, drukarkę, laptopa z niezbędnymi programami i aplikacjami oraz telefon komórkowy. Ponadto w skład kosztów poniesionych ze środków PROW wchodzi również baner na stronę internetową informujący o przyznaniu dofinansowania.

OSIĄGNIĘTE REZULTATY I WNIOSKI

Projekt, w wymiarze osobistym beneficjentki, jest spełnieniem jej planów i dążeń związanych z zawodowym usamodzielnieniem, a także możliwością realizowania pasji. Obszar LGD zyskał unikatową na skalę gminy firmę – pracownię rękodzielniczą i warsztatową, co sprzyja lokalnemu rozwojowi i integracji - warsztaty skierowane są m.in. do osób 50+, Klubów Seniora, Uniwersytetów III wieku. Otwarcie działalności przyczyniło się do wzrostu poziomu aktywności mieszkańców oraz ma nieustanny wpływ na poszerzanie wiedzy na temat tkactwa na obszarach wiejskich. Poprzez rozwój przedsiębiorczości nastąpił rozwój gospodarczy obszaru.

Operacja jest projektem innowacyjnym, ponieważ to jedyna pracownia rękodzielnicza na obszarze LGD posiadająca w swojej ofercie produkty powstające na krośnie tkackim oraz przeprowadzająca warsztaty małych form tkackich. Beneficjentka korzysta w przeważającej części z materiałów naturalnych, takich jak bawełna, len czy wełna. Stara się wybierać przędzę z upraw ekologicznych.

Sprzedaż akcesoriów prowadzona jest przez internet, więc odbywa się na skalę krajową. Projekt jest dobrym przykładem na to, jak można wykorzystać pasję i umiejętności, żeby przy pomocy unijnego wsparcia założyć własną działalność gospodarczą.


Beneficjent

Anna Nita

V Dzielnicy 10, 77-430 Krajenka

Tel: 668 573 344

WWW: www.nitkomanka.pl

E-mail: anna.b.nita@gmail.com


Program operacyjny

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020

Priorytet PROW:

VI. Wspieranie włączenia społecznego, ograniczania ubóstwa i rozwoju gospodarczego na obszarach wiejskich

Działanie PROW:

M19-Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER (RLKS)


Termin i miejsce realizacji

Termin realizacji projektu: 02.2021 - 04.2022

Zasięg krajowy -

Koszt projektu

Całkowity koszt projektu: 60.000,00

w tym środki z UE: 38.178,00

z budżetu państwa: 21.822,00

z budżetu samorządów: 0,00

środki prywatne: 0,00

inne: 0,00