Working Groups

Grupa robocza do spraw Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich, jako organ pomocniczy Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w zakresie funkcjonowania KSOW została powołana na podstawie art. 57  ust. 1 ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Grupa robocza do spraw KSOW złożona jest z przedstawicieli administracji rządowej i samorządowej oraz podmiotów działających na rzecz rozwoju obszarów wiejskich na poziomie krajowym.

Zadaniem grupy roboczej jest:

 1. akceptacja planu działania, dwuletnich planów operacyjnych oraz ich zmian,
 2. opiniowanie sprawozdań i informacji, sporządzanych na podstawie panu działania, w ramach okresowego przeglądu realizacji tego planu i dwuletnich planów operacyjnych, w tym wydawanie rekomendacji w sprawie ich zmian,
 3. zapewnienie wymiany wiedzy tematycznej, analitycznej i ułatwianie współpracy pomiędzy partnerami KSOW przez możliwość tworzenia grup tematycznych na poziomie krajowym.

Zarządzenie nr 14 Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dn. 8.04.2022 r. zmieniające zarządzenie w sprawie Grupy Roboczej do spraw Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich - pobierz

Zarządzenie Nr 26 Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dn. 24.06.2021 r. zmieniające zarządzenie w sprawie grupy roboczej do spraw Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich - pobierz

Zarządzenie Nr 66 Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dn. 14.10.2020 r. w sprawie grupy roboczej do spraw Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich - pobierz

Zmiana regulaminu grupy roboczej do spraw KSOW z dn. 4.12.2018 r. - pobierz,  załącznik do regulaminu grupy roboczej do spraw Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich - rachunek kosztów podróży -  pobierz

Regulamin grupy roboczej do spraw KSOW zatwierdzony w dn. 12.10.2015 r. przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi - pobierz


  Grupa Robocza ds. KSOW powołała grupy tematyczne, wspomagające jej prace w zakresie określonych spraw:

  Uchwały podjęte przez grupę roboczą do spraw KSOW

  Uchwała nr 69 z dnia z dnia 17 stycznia 2023 r. w sprawie akceptacji dwuletniego planu operacyjnego Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich na lata 2022-2023 - pobierz, zał. 1 - pobierz, zał. 2 - pobierz, zał. 3 - pobierz
  Uchwała nr 68 z dnia z dnia 24 sierpnia 2022 r. w sprawie zaopiniowania pierwszej informacji półrocznej z realizacji dwuletniego planu operacyjnego Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich na lata 2022-2023 - pobierz, zał. 1 - pobierz

  Uchwała nr 67 z dnia 28 lipca 2022 r. w sprawie zmiany dwuletniego planu operacyjnego Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich na lata 2022-2023 - pobierz, zał. 1 - pobierz

  Uchwała nr 66 z dnia 20 maja 2022 r. w sprawie akceptacji dwuletniego planu operacyjnego Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich na lata 2022-2023 - pobierz, zał. 1 - pobierz, zał. 2 - pobierz
  Uchwała nr 65 z dnia z dnia 20 maja 2022 r. w sprawie zaopiniowania rocznego sprawozdania z realizacji planu działania Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 za rok 2021 - pobierz, Sprawozdanie roczne za rok 2021 - pobierz zał. 1 do sprawozdania - pobierz,  zał. 2 do sprawozdania - pobierz

  Uchwała nr 64 z dnia 29 kwietnia 2022 r. w sprawie zaopiniowania dwuletniego sprawozdania z realizacji planu operacyjnego Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich na lata 2020-2021 - pobierz,  zał. do uchwały - pobierz,  zał. do sprawozdania dwuletniego - pobierz

  Uchwała nr 63 z dnia 29 kwietnia 2022 r. w sprawie akceptacji zmiany dwuletniego planu operacyjnego Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich na lata 2020-2021 - pobierz,  zał. 1 - pobierz,  zał. 2 - pobierz,  zał. 3 - pobierz
  Uchwała nr 62 z dnia 8 grudnia 2021 r. w sprawie akceptacji zmiany planu działania Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 - pobierz, zał. - pobierz
  Uchwała nr 61 z dnia 8 grudnia 2021 r. w sprawie akceptacji zmiany dwuletniego planu operacyjnego Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich na lata 2020-2021 – pobierz, zał. 1 - pobierz, zał. 2 - pobierz, zał. 3 - pobierz
  Uchwała nr 60 z dnia 6 września 2021 r. w sprawie zaopiniowania trzeciej informacji półrocznej o realizacji dwuletniego planu operacyjnego Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich na lata 2020-2021 - pobierz, zał. - pobierz
  Uchwała nr 59 z dnia 27 lipca 2021 r. w sprawie akceptacji zmiany dwuletniego planu operacyjnego Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich na lata 2020-2021 - pobierz, zał. 1 - pobierz, zał. 2 - pobierz, zał. 3 - pobierz

  Uchwała nr 58 z dnia 22 kwietnia 2021 r. w sprawie zaopiniowania rocznego sprawozdania z realizacji planu działania Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 za rok 2020 – pobierz, zał. 1  - pobierz, zał. 2  - pobierz, zał. 3  - pobierz

  Uchwała nr 57 z dnia 22 kwietnia 2021 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie powołania grupy tematycznej do spraw podejścia LEADER oraz zmiany uchwały w sprawie powołania grupy tematycznej do spraw innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich – pobierz

  Uchwała nr 56 z dnia 22 kwietnia 2021 r. w sprawie zaopiniowania drugiej informacji półrocznej z realizacji dwuletniego planu operacyjnego Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich na lata 2020-2021 – pobierz, II informacja półroczna – pobierz

  Uchwała nr 55  z dnia 22 kwietnia 2021 r. w sprawie akceptacji zmiany dwuletniego planu operacyjnego Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich na lata 2020-2021 - pobierz, zał. 1  - pobierz, zał. 2  - pobierz, zał. 3  - pobierz

  Uchwała nr 54 z dnia 30 grudnia 2020 r.  w sprawie akceptacji zmiany dwuletniego PO KSOW 2020-2021 - pobierz, zał. 1 - pobierz, zał. 2 - pobierz, zał. 3 - pobierz
  Uchwała nr 53 z dnia 1 października 2020 r.  w sprawie akceptacji zmiany dwuletniego PO KSOW 2020-2021 - pobierz, zał. 1 - pobierz, zał. 2 - pobierz, zał. 3 - pobierz

  Uchwała nr 52 z dnia 1 października 2020 r. w sprawie zaopiniowania pierwszej informacji półrocznej z realizacji PO 2020-2021 - pobierz, I informacja półroczna - pobierz

  Uchwała nr 51 z dnia 10 lipca 2020 r. w sprawie zmiany dwuletniego planu operacyjnego Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich na lata 2020-2021 - pobierz, zał. -  pobierz
  Uchwała nr 50 z dnia 2 czerwca 2020 r. w sprawie akceptacji zmiany dwuletniego planu operacyjnego Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich na lata 2020-2021 - pobierz, zał. 1 - pobierz, zał. 2 - pobierz, zał. 3 - pobierz
  Uchwała nr 49 z dnia 28 maja 2020 r. w sprawie akceptacji zmiany dwuletniego planu operacyjnego Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich na lata 2018-2019 - pobierz, zał. 1 - pobierz, zał. 2 - pobierz
  Uchwała nr 48 z dnia 20 kwietnia 2020 r. w sprawie zaopiniowania rocznego sprawozdania z realizacji Planu działania Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 za rok 2019 - pobierz, Sprawozdanie roczne za rok 2019 - pobierz, zał. 1 do sprawozdania - pobierz, zał. 2 do sprawozdania - pobierz, zał. 3 do sprawozdania - pobierz
  Uchwała nr 47 z dnia 20 kwietnia 2020 r. w sprawie zaopiniowania dwuletniego sprawozdania z realizacji Planu operacyjnego Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich na lata 2018-2019 - pobierz, Sprawozdanie dwuletnie PO 2018-2019 - pobierz,  zał. do Sprawozdania dwuletniego PO 2018-2019  - pobierz
  Uchwała nr 46 z dnia 9 grudnia 2019 r. w sprawie akceptacji zmiany dwuletniego planu operacyjnego Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich na lata 2018-2019 - pobierz, zał. 1 - pobierz, zał. 2 - pobierz
  Uchwała Nr 45 z dnia 23 września 2019 r. w sprawie zaopiniowania trzeciej informacji półrocznej z realizacji planu operacyjnego Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich na lata 2018-2019 - pobierz, zał. 1 - pobierz
  Uchwała Nr 44 z dnia 23 września 2019 r. w sprawie akceptacji zmiany dwuletniego planu operacyjnego Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich na lata 2018-2019 - pobierz, zał. 1 - pobierz, zał. 2 - pobierz
  Uchwała Nr 43 z dnia 12 czerwca 2019 r. w sprawie akceptacji zmiany dwuletniego planu operacyjnego Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich na lata 2018-2019 w zakresie propozycji nowych operacji wybranych w ramach konkursu nr 3/2019 dla partnerów KSOW - pobierz, zał. 1 – pobierz
  Uchwała Nr 42 z dnia 12 czerwca 2019 r. w sprawie zmiany uchwały nr 4 GR ds. KSOW z dnia 12.10.2015 r. w sprawie powołania Grupy Tematycznej do spraw podejścia LEADER oraz zmiany uchwały nr. 6 GR ds. KSOW z dnia 12.10.2015 r. w sprawie powołania Grupy Tematycznej do spraw innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich - pobierz
  Uchwała Nr 41 z dnia 12 czerwca 2019 r. w sprawie odwołania grupy tematycznej do spraw współpracy i komunikacji w ramach KSOW - pobierz
  Uchwała Nr 40 z dnia 12 czerwca 2019 r. w sprawie rocznego sprawozdania z realizacji Planu działania Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 za rok 2018 - pobierz,  Sprawozdanie roczne z realizacji Planu działania KSOW na lata 2014-2020 za rok 2018 – pobierz, zał 1 do Sprawozdania rocznego - pobierz, zał 2 do Sprawozdania rocznego - pobierz, zał. 3 do Sprawozdania rocznego - pobierz
  Uchwała Nr 39 z dnia 26 kwietnia 2019 r. w sprawie akceptacji zmiany dwuletniego planu operacyjnego Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich na lata 2018-2019 - pobierz, zał. 1 – pobierz, zał. 2 - pobierz
  Uchwała Nr 38 z dnia 02 kwietnia 2019 r. w sprawie zaopiniowania drugiej informacji półrocznej z realizacji planu operacyjnego Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich na lata 2018-2019 - pobierz, II Informacja półroczna z realizacji Planu operacyjnego KSOW na lata 2018-2019 – pobierz, zał. nr 1 do II  informacji półrocznej - pobierz
  Uchwała Nr 37 z dnia 04 grudnia 2018 r. w sprawie akceptacji zmiany dwuletniego planu operacyjnego Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich na lata 2018-2019 - pobierz, zał. 1 – pobierz, zał. 2 - pobierz
  Uchwała nr 36 z dnia 04 grudnia 2018 r. w sprawie zmiany Regulaminu Grupy Roboczej do spraw Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich - pobierz, załącznik do Regulaminu GR KSOW -  pobierz
  Uchwała nr 35  z dnia 04 grudnia 2018 r. w sprawie zmiany uchwały nr 6 z dnia 12 października 2015 r. dotyczącej powołania grupy tematycznej do spraw innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich -  pobierz
  Uchwała Nr 34  z dnia 12 września 2018 r. w sprawie zaopiniowania pierwszej informacji półrocznej z realizacji Planu operacyjnego Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich na lata 2018-2019pobierz, I Informacja półroczna z realizacji Planu operacyjnego KSOW na lata 2018-2019 - pobierz, zał. do I informacji - Stan realizacji operacji - pobierz, zał. do I informacji - Stanowisko WGR ds. KSOW w Województwie Mazowieckim - pobierz
  Uchwała nr 33 z dnia 11 lipca 2018 r. w sprawie akceptacji zmiany dwuletniego planu operacyjnego KSOW na lata 2016-2017 w zakresie autokorekty działania 8 Plan komunikacyjny PROW 2014-2020 - pobierz, zał.  - pobierz
  Uchwała nr 32 z dnia 24 maja 2018 r. w sprawie akceptacji zmiany Planu Działania Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 - pobierz, Plan działania KSOW na lata 2014-2020 - pobierz
  Uchwała nr 31 z dnia 24 maja 2018 r. w sprawie akceptacji dwuletniego planu operacyjnego Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich na lata 2018-2019 - pobierz, zał. 1 - pobierz, zał. 2 - pobierz
  Uchwała Nr 30 z dnia 24 maja 2018 r. w sprawie zmiany uchwały nr 6 z dnia 12 października 2015 r. dotyczącej powołania grupy tematycznej do spraw innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich - pobierz
  Uchwała nr 29 z dnia 24 maja 2018 r. w sprawie zmiany załącznika nr 1 do Regulaminu Grupy Roboczej do spraw Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich - pobierz, załącznik do Regulaminu GR KSOW – Rachunek kosztów podróży dla CDR Odział w Warszawie - pobierz

  Uchwała nr 28 z dnia 24 maja 2018 r. w sprawie rocznego sprawozdania z realizacji Planu działania Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 za rok 2017 - pobierz, Sprawozdanie roczne z realizacji Planu działania KSOW na lata 2014-2020 - pobierz, zał. 1 do Sprawozdania rocznego - pobierz, zał. 2 do Sprawozdania rocznego - pobierz

  Uchwała Nr 27 z dnia 16 kwietnia 2018 r. w sprawie akceptacji zmiany dwuletniego planu operacyjnego Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich na lata 2016-2017 - pobierz, zał. nr 1 - pobierz, zał. nr 2 - pobierz
  Uchwała Nr 26 z dnia 16 kwietnia 2018 r. w sprawie zaopiniowania dwuletniego sprawozdania z realizacji Planu operacyjnego Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich na lata 2016-2017 - pobierz, Sprawozdanie z realizacji Planu operacyjnego KSOW na lata 2016-2017 - pobierz, zał. nr 1 do Sprawozdania - pobierz, zał. nr 2 do Sprawozdania - pobierz
  Uchwała Nr 25 z dnia 20 grudnia 2017 r. w sprawie akceptacji zmiany dwuletniego planu operacyjnego Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich na lata 2016-2017 z wyłączeniem działania 8 Plan Komunikacyjny - pobierz, zał. - pobierz
  Uchwała Nr 24 z dnia 29 września 2017 r. w sprawie akceptacji zmiany dwuletniego planu operacyjnego Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich na lata 2016-2017 w zakresie działania 8 Plan Komunikacyjny PROW 2014-2020 przyjętego Uchwałą Nr 21 Grupy Roboczej ds. KSOW z dnia 26 lipca 2017 r. pobierz, zał. - pobierz
  Uchwała Nr 23 z dnia 29 września 2017 r. w sprawie zaopiniowania trzeciej informacji półrocznej z realizacji Planu operacyjnego Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich na lata 2016-2017 - pobierz, III Informacja półroczna pobierz, zał. 1 do III informacji pobierz, zał. 2do III informacji -pobierz
  Uchwała Nr 22 z dnia 26 lipca 2017 r. w sprawie akceptacji zmiany Planu Działania Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 - pobierz, zał. - pobierz
  Uchwała Nr 21 z dnia 26 lipca 2017 r. w sprawie akceptacji zmiany dwuletniego Planu operacyjnego Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich na lata 2016-2017 w zakresie działania 8 Plan komunikacyjny PROW 2014-2020 - pobierz,zał. 1 - pobierz, zał. 2 - pobierz
  Uchwała Nr 20 z dnia 26 czerwca 2017 r. w sprawie akceptacji zmiany dwuletniego planu operacyjnego Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich na lata 2016-2017 z wyłączeniem działania 8 Plan Komunikacyjny - pobierz,zał. nr 1 - pobierz, zał. nr 2pobierz
  Uchwała Nr 19 z dnia 26 czerwca 2017 r. w sprawie rocznego sprawozdania z realizacji Planu działania Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich na lata 2014-202 za rok 2016 - pobierz, Sprawozdanie za rok 2016 - pobierz,zał. 1 do sprawozdania  - pobierz,zał. 2 do sprawozdania - pobierz
  Uchwała Nr 18 z dnia 20 grudnia 2016 r. w sprawie odwołania grupy tematycznej ds. młodzieży na obszarach wiejskich - pobierz
  Uchwała Nr 17 z dnia 20 grudnia 2016 r. w sprawie poszerzenia składu członkowskiego grupy tematycznej do spraw podejścia LEADER - pobierz
  Uchwała Nr 16 z dnia 20 grudnia 2016 r. w sprawie drugiej informacji półrocznej z realizacji Planu operacyjnego Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich na lata 2016-2017 - pobierz, zał. 1 - pobierz, zał. 2 - pobierz
  Uchwała Nr 15 z dnia 20.10.2016 r. w sprawie akceptacji zmiany dwuletniego planu operacyjnego Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich na lata 2016-2017 - pobierz, zał. 1 - pobierz, zał. 2 - pobierz, zał. 3 - pobierz, zał. 4 - pobierz
  Uchwała Nr 14 z dnia 20.10.2016 r. w sprawie pierwszej informacji półrocznej z realizacji Planu operacyjnego Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich na 2016-2017 pobierz, zał. 1 - pobierz, zał. 2 - pobierz
  Uchwała Nr 13 z dnia 20.10.2016 r. w sprawie akceptacji zmiany dwuletniego planu operacyjnego Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich na lata 2014-2015 pobierz, zał. 1 - pobierz, zał. 2 - pobierz, zał. 3 - pobierz
  Uchwała Nr 12 z dnia 10.08.2016 r w sprawie sprawozdania z realizacji Planu operacyjnego Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich na lata 2014-2015 - pobierz,sprawozdanie - pobierz, zał. 1 do sprawozdania - pobierz, zał. 2 do sprawozdania - pobierz
  Uchwała Nr 11 z dnia 10.08.2016 r w sprawie informacji półrocznej na dzień 31 grudnia 2015 r. z realizacji Planu operacyjnego Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich na lata 2014-2015 - pobierz, informacja półroczna - pobierz, zał. 1 do informacji - pobierz, zał. 2 do informacji - pobierz
  Uchwała Nr 10 z dnia 10.08.2016 r. w sprawie sprawozdania z realizacji Planu działania Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 za rok 2015 - pobierz,sprawozdanie roczne - pobierz, zał. 1 do sprawozdania - pobierz, zał. 2 do sprawozdania - pobierz
  Uchwała Nr 9 z dnia 10.08.2016 r. w sprawie projektu sprawozdania z realizacji Planu działania Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich na lata 2014-2015 w okresie programowania 2007-2013 - pobierz, sprawozdanie - pobierz
  Uchwała Nr 8 z dn. 18.04.2016 r. w sprawie akceptacji dwuletniego planu operacyjnego Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich na lata 2016-2017 - pobierz, zał. 1 - pobierz, zał 2. - pobierz, zał. 3 - pobierz
  Uchwała Nr 7 z dnia 12.10.2015 r.  w sprawie powołania grupy tematycznej do spraw współpracy i komunikacji w ramach KSOW pobierz
  Uchwała Nr 6 z dnia 12.10.2015 r.  w sprawie powołania grupy tematycznej do spraw innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich – pobierz
  Uchwała Nr 5 z dnia 12.10.2015 r.  w sprawie powołania grupy tematycznej do spraw młodzieży na obszarach wiejskich - pobierz
  Uchwała Nr 4 z dnia 12.10.2015 r.  w sprawie powołania grupy tematycznej do spraw podejścia LEADER – pobierz
  Uchwała Nr 3 z dnia 12.10.2015 r. w sprawie akceptacji dwuletniego planu operacyjnego KSOW na lata 2014-2015 - pobierz
  Uchwała Nr 2 z dnia 12.10.2015 r. w sprawie akceptacji projektu Planu Działania KSOW na lata 2014-2020 pobierz
  Uchwała Nr 1 z dnia 12.10.2015 r.  w sprawie przyjęcia Regulaminu GR ds. KSOW - pobierz

  ROZWIŃZWIŃ