Library

Mazowiecki Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Warszawie, 2015

Mazowiecka Zagroda Edukacyjna

Polska Fundacja Innowacji, 2019

Centrum lokalnej kultury kulinarnej jako dobra praktyka w kreowaniu systemu krótkiego łańcucha dostaw żywności (KŁŻ) na przykładzie Bistro Marchewka

Publikacja powstała w ramach projektu "Kampania multimedialna Wiedz i Mądrze Jedz: Krótkie Łańcuchy dostaw Żywności źródłem innowacji dla wsi i rolnictwa"

Polska Fundacja Innowacji, 2019

Klub zakupowy jako dobra praktyka kreowania systemu krótkiego łańcucha dostaw żywności na przykładzie Koszyka Lisieckiego

Publikacja powstała w ramach projektu "Kampania multimedialna Wiedz i Mądrze Jedz: Krótkie Łańcuchy dostaw Żywności źródłem innowacji dla wsi i rolnictwa"

Polska Fundacja Innowacji, 2019

Kompendium dobrych praktyk w organizowaniu systemów krótkich łańcuchów dostaw żywności (KŁŻ)

Publikacja powstała w ramach projektu "Kampania multimedialna Wiedz i Mądrze Jedz: Krótkie Łańcuchy dostaw Żywności źródłem innowacji dla wsi i rolnictwa"

Podkarpacki Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Boguchwale, 2020

Aktywny staruszek – gospodarstwa opiekuńcze jako forma aktywizacji seniorów na wsi Zapoznanie z dobrymi praktykami zagranicznymi

W publikacji poruszono m.in. kwestie gospodarstwa opiekuńcze jako formy aktywizacji mieszkańców obszarów wiejskich oraz ideę prowadzenia gospodarstw opiekuńczych. Przedstawiono również gospodarstwa opiekuńcze jako element wspierania rozwoju przedsiębiorczości na obszarach wiejskich a także jako nowy sposób prowadzenia działalności pozarolniczej. Omówiono także dobre przykłady włoskich gospodarstw opiekuńczych.

Krajowa Rada Izb Rolniczych, 2020

Gospodarstwa rodzinne w dobie globalizacji - materiały pokonferencyjne

Wnioski z konferencji i warsztatów pt. „Gospodarstwa rodzinne w dobie globalizacji” zorganizowanych przez Krajową Radę Izb Rolniczych
w partnerstwie z Lubelską Izbą Rolniczą, Izbą Rolniczą Województwa Łódzkiego oraz Pomorską Izbą Rolniczą. Więcej informacji o projekcie "Gospodarstwa rodzinne w dobie globalizacji" - zobacz

Stowarzyszenie GRUPA ODROLNIKA, 2019

Oddolna strategia rozwoju rolnictwa ekologicznego w Polsce

Publikacja powstała w ramach projektu „Z głową i ze smakiem – współpraca rolników ekologicznych w skracaniu łańcucha dostaw”.

Główny Inspektorat Weterynarii, 2020

Ubój na użytek własny w gospodarstwie - Wymagania weterynaryjne przy prowadzeniu uboju na użytek własny

Publikacja została opracowane w formie elektronicznej przez Główny Inspektorat Weterynarii i   ma na celu ułatwić proces uruchamiania rzeźni rolniczej na terenie gospodarstw rolnych, a także przybliżyć wymagania weterynaryjne i zakres obowiązków dla osób chcących dokonywać uboju zwierząt w celu produkcji mięsa na użytek własny.

Poradniki powstały w ramach projektu pn. „Gospodarstwa rolne i małe zakłady przetwórstwa rolno-spożywczego i ich znaczenie w rozwoju krótkich łańcuchów dostaw żywności” realizowanego przez Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział w Radomiu w ramach Planu Operacyjnego Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich na lata 2020-2021.

Główny Inspektorat Weterynarii, 2020

Rzeźnie rolnicze - Wymagania weterynaryjne przy prowadzeniu rzeźni rolniczej

Publikacja została opracowane w formie elektronicznej przez Główny Inspektorat Weterynarii i   ma na celu ułatwić proces uruchamiania rzeźni rolniczej na terenie gospodarstw rolnych, a także przybliżyć wymagania weterynaryjne i zakres obowiązków dla osób chcących dokonywać uboju zwierząt w celu produkcji mięsa na użytek własny.

Poradniki powstały w ramach projektu pn. „Gospodarstwa rolne i małe zakłady przetwórstwa rolno-spożywczego i ich znaczenie w rozwoju krótkich łańcuchów dostaw żywności” realizowanego przez Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział w Radomiu w ramach Planu Operacyjnego Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich na lata 2020-2021.

KSOW, 2020

Długofalowa wizja obszarów wiejskich Raport podsumowujący

Jednostka Centralna Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich angażując się we wspólne tworzenie długoterminowej wizji rozwoju obszarów wiejskich, zleciła przeprowadzenie konsultacji społecznych, które pozwoliły zgromadzić opinie i poglądy Polaków z obszarów wiejskich, w takich kwestiach, jak: obecne potrzeby mieszkańców obszarów wiejskich, czynniki wpływające na zwiększenie atrakcyjności obszarów wiejskich, perspektywy rozwojowe dla obszarów wiejskich, zarządzanie i samorządność na obszarach wiejskich.

Głównym celem inicjatywy było wypracowanie idei, wniosków i pomysłów dotyczących długofalowej wizji rozwoju obszarów wiejskich. 

W wyniku podjętych działań powstał raport opowiadający o polskiej wizji rozwoju obszarów wiejskich.

Najważniejsze wnioski to m.in.:

  • Duża niepewności związana z planami w odległej przyszłości. Pandemia pokazała mieszkańcom obszarów wiejskich, że nawet najlepszy plan, może nie oprzeć się czynnikom zewnętrznym;
  • Konieczność reformy polskiego rolnictwa w kierunku regeneratywnym i ekologicznym. Niezbędne jest stworzenie warunków i logistyki, która wspierać będzie krótkie łańcuchy dostaw;
  • Ważnym potencjale Polski, jako członka UE, jakim jest natura i środowisko. Brak nam dziś jednak spójnej strategii środowiskowej, a przez to i edukacji opierającej się na najnowszej wiedzy;
  • Kluczowa dla wielu obszarów wiejskich działalności Lokalnych Grup Działania. Należy szukać nowych form wsparcia i finansowania właśnie dla LGD.
EXPANDHIDE